Energiteknik

Efter smarta hem kommer smarta städer

Publicerad: 2020-02-04 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 06:56

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Incharge_aerial_sthlm_city_blocks

Uppkopplade energilösningar hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar lägger grunden inte bara för utvecklingen mot klimatneutrala fastigheter. Genom kopplingen till trafik och andra samhällssystem kommer de att bli del av hela städer som fungerar på nya sätt.

Att samtal med energisystemsleverantörerna kommer i gång tidigt inför stadsutvecklingsprojekt, både från byggföretags och kommuners sida, blir allt viktigare. Inte minst är det digitala lösningar som gör det möjligt att skapa samspel mellan olika områdeslösningar på en helt annan nivå än vi är vana vid. En ledstjärna är Sveriges klimatmål, att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Att förstå möjligheterna till optimeringar i den egna fastigheten är en bra startpunkt. Fjärravlästa termometrar i lägenheter, och fjärrstyrda ställdon på radiatorerna, är exempel på utrustning som kan hjälpa fastighetsägare att ge enskilda boende önskad temperatur utan risk att elda för kråkorna. Tjänster som automatiskt anpassar uppvärmningen också efter väderleksprognoser har funnits i ett antal år.

Tar hänsyn till marknadspriset

Med grund i den allt rikare tillgången till realtidsinformation håller nu nästa steg på att tas – ett smartare samspel med omvärlden. I en tidigare artikel har vi skrivit om hur både företag och privatpersoner kan bli ”flexumenter”.

Det medför praktiskt taget att deras flexibilitet, att tillfälligt avstå från energikonsumtion, blir en energiresurs som andra betalar dem för. Solceller hos fastighetsägare kan komma i spel som elkälla, och boendes parkerade elbilar som lagringsresurs – allt anpassat efter elpriserna för stunden. Eller enklare sammanfattat: alla blir ekonomiska vinnare när vi delar på energin smartare.

Hos Vattenfalls enhet Energy Solutions, mest känd för fastighetserbjudandet InHouse, utvecklas nu lösningar för energisystemet på områdesnivån, ett delområde med namnet Area Solutions.

Men för att det hela ska samspela behöver planeringen ske med ett helhetsperspektiv och involvera alla parter från första början av utvecklingsprojekten. Exempelvis behöver det avsättas ytor för anläggningar: för energiutbyte, energiproduktion och återanvändning, för vatten och för transporter av människor och varor.

Ett digitalt ekosystem

Genom att samla och integrera data från en mängd källor, i ett öppet ekosystem, kan städer på sikt få samlad överblick över exempelvis belysning, parkering, trafik, avfallshantering och datanätstäckning.

Det ger förutsättningar att samordna till exempel transporter, aktuell navigeringsinformation och infrastruktur – och inspirera till helt nya lösningar. Sett över världen kommer alla städers investeringar i digitalisering och klimatlösningar att omfatta många tusentals miljarder kronor per år under åren som kommer.

cta-magdalena-andersson

Vattenfall InHouse

Funderar ni på att ställa om till en hållbar energiproduktion?

Vi erbjuder skräddarsydda energilösningar efter behov där vi sätter upp solceller, borrar för värmepumpar, installerar laddboxar – allt enligt fastighetens förutsättningar. Vi tar hand om allt från design och investering till drift, underhåll, styrning och optimering av fastighetens energisystem.

www.vattenfall.se/inhouse

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!