Förnybar energi, fossilfri

Total energitransparens för Conapto

Total energitransparens för Conapto

Datacenterföretaget Conapto har tecknat ett avtal om en fossilfri och helt transparent elleverans. Det är möjligt tack vare Vattenfalls erbjudande 24/7-matchning som låter kunden följa energikällan och därmed sin egen klimatpåverkan – dygnet runt.

Från och med 1 november kan Conapto, som har två datacenter i Stockholm, följa från vilken källa den el man förbrukar kommer. Tack vare en unik lösning utvecklad av Vattenfall och Microsoft matchas konsumtion och produktion på 24-timmarsnivå, i stället för på årsbasis.
9117054556bda90b_org-1
– Det här är en helt ny nivå av transparens där vi, med Vattenfalls hjälp, kan få precis den energi vi vill ha. Genom att övervaka användningen på det här sättet kan vi se till att vårt åtagande om 100 procent fossilfri el verkligen gäller varje användningstimme. Vi kan även se hur vår användning passar in i produktionsprofilen för de energislag vi föredrar och visa allt i realtid för våra kunder, säger Conaptos vd Håkan Björklund.

Efterfrågan av förnybar energi ökar

Conapto har ett tydligt hållbarhetsmål längs hela värdekedjan. Förutom tydlighet gör 24/7-matchningslösningen det möjligt att aktivt anpassa energiförbrukningen utifrån tillgång.

– Dessutom kan vi anpassa vår användning efter tillgängligheten av olika energislag. Detta är verkligen ett stort steg framåt för oss och våra kunder i arbetet för att förverkliga vårt mål om att bli Stockholms mest hållbara datacenteroperatör, säger vd Håkan Björklund.

Energiproduktion är en av de största källorna till koldioxidutsläpp globalt, och allt fler företag åtar sig att till 100 procent använda förnybar energi. Även privatkunder kan göra det genom att avtala om att enbart köpa el från fossilfria och/eller förnyelsebara energikällor.

Men tillgången på sol, vind och vattenkraft varierar med yttre omständigheter som årstid, väder och vind. Dagens europeiska system säkerställer att mängden såld el motsvarar den producerade mängden. De ursprungsgarantier som används reflekterar genomsnittlig konsumtion och produktion över längre tidsperioder, i praktiken ett år. Ursprungsgarantierna beaktar alltså totalen under perioden och inte när konsumtion och produktion faktiskt äger rum.

Fossilfritt och transparent

Vattenfalls 24/7-matchningslösning utvecklades i ett pilotprojekt tillsammans med Microsoft år 2019 och är möjlig genom att Microsofts Azure IoT Central kopplar samman data från Vattenfalls energiproduktion med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid.

Conapto är först ut efter Microsoft att implementera lösningen i sin verksamhet.
b346fc26e55cc2ec_org-1
– Utöver valet av vatten- och vindkraft är vår 24/7-matchningslösning miljövarudeklarerad enligt Environmental Product Declaration. Samarbetet är verkligen ett bra exempel på hur Vattenfall lever upp till målet om att göra det möjligt att leva fossilfritt på ett transparent sätt, säger Matts Wesslén, chef för Business Sales Nordics vid Vattenfall.


Datacenterföretag arbetar med mycket strikta prestandakrav. Lösningar denna gör det möjligt att följa sin elkonsumtion till källan, med samma precision som verksamheten i övrigt.

Small Screen 72 DPI-Vattenfall_Markus_Melin_02_2021-1


En av de som deltog i arbetet med att ta fram 24/7-matchningslösningen tillsammans med Microsoft var Marcus Melin, Strategisk energirådgivare på Vattenfall.

Intuitivt förstår alla att det inte alltid finns vind eller sol när man behöver elen, men det är få som faktiskt kan se vad de får timme för timme. Det är otroligt kul att även Conapto gör det till en del av sitt miljöarbete, säger Marcus.

Läs mer om 24/7-matchningslösningen

Ditt företag kan också bidra

Vill ditt företag göra som Conapto och bidra till utbyggnaden av förnybar energi och ett stabilt elnät - och dessutom tjäna pengar på det?
Läs mer om hur det det går till och se fler exempel från företag som tagit steget

Har man som Conapto tecknat ett avtal om en fossilfri och helt transparent elleverans med 24/7-matchning så har man kommit långt i sina ambitioner om en hållbar elkonsumtion. När man ska välja elleverantör finns det en hel del saker att tänka på. I vår guide till elupphandling listar vi de viktigaste aspekterna att ta ställning till vid upphandling av elleverantör. 

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!