solpaneler

Viktigt med koll på solcellsgarantierna

Publicerad: 2023-12-05 kl. 14:29

solpaneler på tak

Att installera solceller på företaget eller i bostadsrättsföreningen är en stor investering och därför är det viktigt att känna sig trygg i att inte tekniska brister leder till problem. De långa garantitiderna är en hjälp, men kolla upp vad garantin egentligen gäller. 

För det mesta fungerar solpaneler och övriga ingående komponenter som de ska, men det kan bli problem. Det kan vara fabrikationsfel, men också andra fel i installationen. En anledning till de långa garantierna är att det tar flera år innan investeringen är återbetald, då är det ju viktigt att solpanelerna håller ända till dess och längre än så. 

Det finns flera olika garantier som rör solcellsinstallationen. Produktgarantin brukar gälla i minst 10 år. Den täcker fel som exempelvis material- och tillverkningsfel, onormalt slitage och funktionsfel. Om korrekt installerade solpaneler lägger av är det produktgarantin som ska användas. 

Det kan vara olika längd på garantin för de olika delarna i anläggningen: själva solcellerna, växelriktare, eventuella optimerare och montagesystemet. 

 Ingen stor minskning i effekt

Effektgarantin handlar om att solcellerna inte ska förlora alltför mycket i prestanda genom åren. Den kan uttryckas som att solcellerna efter exempelvis 25 år fortfarande ska kunna leverera exempelvis 85 procent av sin nominella effekt. När ni ska räkna på hur solcellsinvesteringen betalar sig är detta en viktig faktor. 

Dessutom brukar det finnas en garanti för installationsarbetet, där är fem år en vanlig längd. Den garanterar att solcellerna är korrekt monterade för att ge så god effekt som möjligt. Installationen måste förstås också vara säker. 

När du väljer vilken leverantör du ska välja är det alltså viktigt att jämföra garantierna och hur de är formulerade. I valet mellan lång produktgaranti och lång effektgaranti är det bäst att prioritera produktgarantin, för det är oftare där det blir problem. Och går solcellerna sönder på något sätt spelar det ju ingen roll att de potentiellt sett hade kunnat leverera hög effekt många år till om de varit hela. 

Hjälp att jämföra

Det är inte lätt att veta vilka solceller man ska välja till företaget, eftersom garantierna som sagt kan skilja sig mellan såväl fabrikat som leverantörer. Ett tips när ni fått in ett antal offerter är att prata med kommunens energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa till med jämförelsen. På Energimyndighetens webbplats finns också en pdf-guide för företag om solceller.

Garantier är inte allt 

Det finns flera andra parametrar i valet av solcellsleverantör: 

  • Det är bra att välja en långsiktig, seriös aktör som kommer att finnas kvar, för det är svårt att åberopa en garanti om företaget som gett den upphört.
  • Är solpanelerna tillverkade på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt?
  • Utförs monteringen av erfarna, helst certifierade, montörer med goda och säkra arbetsvillkor? 

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!