fossilfri, Hållbarhet och socialt engagemang

Fossilfria investeringar gav bättre avkastning

Publicerad: 2020-03-04 Uppdaterad: 2020-03-10 kl. 14:20

gröna-investeringar

De senaste fem årens utfall för så kallade globalfonder visar att fossilfria sådana har varit mycket mer lönsamma än genomsnittet. Avanzas sparekonom Johanna Kull, som har gjort en genomgång, avfärdar att det överlag skulle vara kostsamt att investera fossilfritt.

Förr några årtionden sedan betraktades hållbarhetsarbete ofta som en extrakostnad hos företag, men sedan dess har vinden vänt. Fastighetsägare kan i dag exempelvis få billigare lån när deras pengar går till gröna satsningar såsom energieffektiviseringar.

I dag ses bristande hållbarhetshänsyn i stället som en risk, något som minskar värdet på investeringar. Företag som ligger efter löper större risk att drabbas av avgifter, kostsamma regler eller rentav förlorade kunder.

Med en sammanställning av siffror från Morningstar, Pensionsmyndigheten och sin egen bank, ger Johanna Kull på Avanza en överblicksbild över hur det hela kan yttra sig från andra sidan: investerarens. Som måttstock används avkastningen för så kallade globalfonder, fonder som investerar i diverse verksamhetsslag spridda över världen.

Stor skillnad i värdeuppgången

13 svenska globalfonder räknas som fria från fossila bolag i Johanna Kulls sammanställning. På fem år har dessa i genomsnitt givit 73 procent i avkastning, att jämföra med globalfondernas totala genomsnitt på 46 procent. Utvecklingen är beräknad per den 6 februari.

Sammanfattningsvis konstaterar hon också att globalfonderna som är fossilfria – i betydelsen att de helt utesluter investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen – har avgifter i samma nivå som andra globalfonder. Båda kategorierna omfattar såväl aktivt som passivt förvaltade fonder.

– Att påstå att man på något sätt går ner i kvalitet när man väljer fossilfria bolag, det håller helt enkelt inte, skriver Johanna Kull.

EU driver på hårt

Hållbarheten växer nu fram som en stark omvälvningskraft i hela finanssektorn. Ofta kallas området för ESG, kort för det språkligt stolpiga ”environmental, social and governance factors” (miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga faktorer).

Ett tecken i tiden är att EU:s finansinspektion Esma i februari presenterade en ny strategi för sitt arbete, en strategi som ska ”göra hållbarheten till en kärna i dess verksamhet genom att ESG-faktorer byggs in i arbetet”.

(Foto: Jordan Whitfield/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!