EPD

Vad är hållbarhetsredovisning av energi?

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:36

Hållbarhetsredovisning-branded

Att kunna redovisa sin energikonsumtion är idag en viktig del av företagens miljöarbete. För större företag är det till och med ett lagkrav på att det ska göras en så kallad Hållbarhetsredovisning, men ett ännu större krav kommer från marknaden och de egna kunderna, som förutsätter att de varor och tjänster som marknadsförs är producerade på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt. Därför är kraven på att kunna redovisa sin hållbarhet höga på företag idag - det ska göras både för att följa lagar och regler, men framförallt för kundernas skull. Men vad är då en Hållbarhetsredovisning av energi?

Den lagstadgade Hållbarhetsredovisningen

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är ett krav för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Här ingår förutom den privata sektorn även statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag samt offentliga verksamheter.

Vad ska redovisas?

En hållbarhetsrapport ska enligt de nya kraven innehålla information som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av dess verksamhet i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

I rapporten ska företaget beskriva sin affärsmodell, väsentliga risker inom sina områden samt de policys som finns för hantering av riskerna. Beskrivningen ska även omfatta uppföljning av dessa policys genom text samt presentation av centrala resultatindikatorer.

Läs mer:
> Hur lägger du upp ert arbete? Få en komplett Hållbarhetsredovisning, eller läs mer i vår blogg.
> Vill du ta ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå? Besök vår sida Hållbarhet för företag

 

Den marknadsmässiga Hållbarhetsredovisningen

De flesta företagen hållbarhetsredovisar dock inte på grund av att de måste följa lagstiftningen, utan för att kunder och marknaden kräver detta. Kraven på transparens och hållbar utveckling bara växer.

Ge kunderna information som kan tolkas enkelt

En marknadsmässig hållbarhetsredovisning ger kunderna konkret och lättförståelig information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som levereras. Tänk på att era kunder i sin tur ska göra en Hållbarhetsredovisning och behöver därför en detaljerad och transparent redovisning från sin leverantör – ditt företag. Den data som redovisas bör både vara godkänd av en tredje part enligt ISO certifiering (ISO 14025).

En hållbarhetsredovisning av energi är oftast den del av den totala hållbarhetsredovisningen som ger störst klimatavtryck. Många företag ställer idag inte bara krav på en hållbarhetsredovisning, utan även på att den energi som redovisas ska vara förnybar. Här finns instrument och certifikat som ger en garanti om hållbar el och som därmed ger en garanti om ett miljöfotavtryck.

fornybar elproduktion i form av vindkraftLivscykelperspektivet

Om man ska ta steget fullt ut i sin hållbarhetsredovisning måste man redovisa all klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv. För energidelen handlar det då om att ge information om elens totala resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras.

Ur ett livscykelperspektiv syftar man på klimatpåverkan “från vaggan till graven”. Då hänvisar man inte bara till de koldioxidutsläpp som uppstår under tiden för en produktionsanläggnings elproduktion, utan också till de koldioxidutsläpp som uppstår under uppbyggnaden, underhållandet och nedmonteringen av produktionsanläggningen. Alltså bland annat bränsleproduktion, byggande och hantering av restprodukter.

Sammanfattning

Hållbarhetsredovisning är inte bara lagstadgat för många företag, utan även något som många konsumenter ställer som krav. Hållbarhetsredovisningen ska bland annat innehålla information om företagets affärsmodell, utveckling och miljöarbete. För att visa att man är transparent och för att alla ska kunna förstå den, bör den vara tydlig och tillhandahålla information som enkelt kan tolkas. För en komplett hållbarhetsredovisning måste företagen också ta hela livscykeln i beaktande när de räknar ut sin klimatpåverkan. Det innebär att man, för till exempel el, tar hela elens livscykel i beaktande.

Vi berättar mer om livscykelanalyser, som kan ge dig flera konkurrensfördelar och bidra till en bättre hållbarhetsredovisning.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!