Utbildning på Carpe – drift och underhåll i skolbänken

Publicerad: 2021-01-25 kl. 12:15

utbildning-carpe

Driftstarten för Vattenfalls nya biobränsleeldade värmeverk Carpe Futurum i Uppsala rycker allt närmare. Nu är det dags att börja utbilda teamen som ska driva och underhålla anläggningen.

Det är huvudleverantören Andritz som håller i utbildningen, en avtalad och viktig del i uppförandet av Carpe Futurum. Flera faser i bygget är avhängda på att just utbildningen genomförs på rätt sätt.

Driften först ut

Utbildningen består av två delar och i den första är det driftorganisationen som ska lära sig allt om Carpe Futurum. Här går man bland annat igenom bränslepannans funktioner. Carpe använder nämligen fluidisering – en förbränningsteknik som är helt ny för de allra flesta som ska jobba på anläggningen. Grundtekniken, att göra ånga av vatten, har såklart funnits i hundratals år men i Carpe sker förbränningen i en så kallad bubblande fluidiserad bädd, eller BFB, vilken är mer bränsleflexibel och medför lägre utsläpp jämfört med en vanlig panna.

Mikael Åkerman är driftansvarig och leder ett av skiftlagen som ska gå utbildningen.

– Det är faktiskt mitt gäng som är först ut, utbrister Mikael glatt när vi talas vid.

Tisdag den 19 januari var utbildningens första dag och schemat har anpassats för att säkra den dagliga driften. Därför är det bara ett skiftlag per vecka som går utbildningen. De vanliga arbetstiderna är tre skift per dygn för att det alltid ska finnas personal som jobbar. På helgerna är det tolvtimmarspass och har man jobbat helg är man ledig en vecka efter det.

Totalt är det sex skiftlag, där fyra jobbar och två är lediga. Under utbildningen är laget i skolbänken inte delaktigt i den vanliga driften, utan kan ha fullt fokus på att lära sig om den nya anläggningen.

– Men man är ju inte van vid att sitta stilla på en stol i åtta timmar, säger Björn Grönqvist, drifttekniker i Mikael Åkermans skiftlag.björn-grönqvist

Allt utbildningsmaterial levererades redan före jul, så den som vill har redan haft möjlighet att läsa in sig på fluidisering och allt annat som är nytt.

– Man får ta in lite i taget. Efter enbart teori under den första dagen gjorde vi dag två en rundvandring, vilket blev en välkommen paus i stillasittandet. Då kunde vi också titta närmare på de delar vi gått igenom, bland annat den nya förbränningstekniken, förklarar Björn Grönqvist (bilden t.h.).

Underhåll näst på tur

Del två av utbildningen handlar om underhållet av Carpe. Då går driftpersonalen parallellt med underhållsteamen, där bland annat elektriker och mekaniker ingår. Här ligger fokus på att fixa grejer. Vissa mindre fel kan driftteamet ofta lösa på egen hand, men vid större problem, som till exempel kräver ett elmotorbyte eller en omprogrammering, görs en felanmälan till underhållsteamet.

Utbildningen innefattar även en mer praktisk övning, nämligen den kalla och varma driftsättningen. Även då går drift- och underhållsteamen parallellt, då områdena överlappar i många avseenden. Från driftsidan är Björn Grönqvist en av dem som kommer att vara med från början och jobba heltid med driftsättningen.

Sammanlagt kommer det att ta tolv veckor att utbilda hela drift- och underhållsorganisationerna, just på grund av att det dagliga arbetet måste fortsätta under tiden. Den effektiva utbildningstiden är fem dagar per person.

I ett senare skede kommer varje underleverantör att hålla en egen tredagarskurs. Även chefer, mellanchefer och projektledare kommer få utbildning, så kallad management training.

– Det är spännande med en helt ny anläggning. Det är kul att se allt falla på plats; att se en helt ny byggnad ta form där det förut var ingenting. Snart är det på riktigt, säger Björn Grönqvist.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!