Energiteknik, Energilagring, power-as-a-service

Sveriges största batterilager tas i drift i Uppsala

Publicerad: 2020-12-15 Uppdaterad: 2024-03-05 kl. 11:27

Sveriges största batterilager tas i drift i Uppsala

Sveriges största batterilager har tagits i drift i Uppsala. Det är ett forskningsprojekt med syfte att bidra till att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist. Vid kapacitetsbrist i elnätet förser batterilagret  elnätet med el och när det finns ett överskott på el laddas istället batteriet upp.

Den snabba tillväxttakten i Uppsala och i andra storstadsregioner som Stockholm ökar snabbt behovet av el och en väl fungerande infrastruktur. Bostadsbyggande i kombination med att industri- och transportsektor ställer om och elektrifierar ökar efterfrågan på elnätskapacitet.

Samtidigt som allt fler vill ha allt snabbare anslutningar till elnätet, tar tillståndsprocesserna för att bygga elnät allt längre tid – i vissa fall över 10 år. Det gör att elnäten inom vissa områden är hårt ansträngda och kapacitetsbrist i elnäten uppstår. Komplement till traditionella lösningar behövs därför för att fortsatt ansluta nya kunder till elnätet i rimlig tid och därmed säkra tillväxten i samhället.

− Det unika med det här forskningsprojektet är att vi vill visa hur man kan möta ett ökat effektbehov i samhället med en batterianläggning i väntan på nätförstärkningar, men också klargöra den stora fördelen med att integrera batterianläggningar som en tjänst i ett distributionsnät, säger Arne Berlin, projektansvarig vid Vattenfall Eldistribution AB.

Tillsammans med Uppsala kommun arbetar Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Network Solutions för att hitta lösningar på kapacitetsbristen i Uppsalaregionen.PUB batterilager header

− Om Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas med fler jobb, kollektivtrafik och bostäder behövs innovationer som det här. Vårt elnät behöver avlastning och det här är en viktig lösning, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

− Vi ser ett ökat behov från våra kunder för en pålitlig elförsörjning när elnätet har utmaningar. Batterilagret i Uppsala är klimatsmart och fungerar som en stor powerbank. Batterilagret kan byggas relativt snabbt, och tjänster därifrån kan användas av distributionsbolag eller andra aktörer i väntan på att elnätet blir utbyggt så att inga kapacitetsbrister uppstår i elnätet. Därefter kan batterilagret flyttas till någon annan plats med kapacitetsbrist, säger Tina Ivarsson, projektledare, Vattenfall Network Solutions.

Mer information om projektet
På www.vattenfalleldistribution.se hittar du mer information och en film som presenterar forskningsprojektet ”Energilager Uppsala”.

För mer information om hur Vattenfall Network Solutions bygger och levererar batterilagret genom Power-as-a-Service kan ni kontakta oss genom vårt kontaktformulär.

  • Batterilagret täcker en yta motsvarande en halv fotbollsplan.
  • Batterilagret motsvarar en kapacitet som skulle kunna möjliggöra nyanslutning av cirka 1700 nya villor i Uppsala.
  • Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Det finns endast ett par batterilager i världen som är integrerade i elnätet.New call-to-action

Vattenfall Eldistribution AB ska tillhandahålla säkra och effektiva elleveranser som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling och möjliggöra energiomställningen för en fossilfri framtid. Vattenfall Eldistribution är beställare av forskningsprojektet.

Vattenfall Elanläggningar AB, en del av affärsenheten Vattenfall Network Solutions,  bygger, äger och driftar batterilagret. Genom tjänsten Power-as-a-Service levererar Vattenfall Elanläggningar batterilager som en tjänst till Vattenfall Eldistribution AB.Uppsala Batterilager närbild inbäddad

Lär mer om Vattenfall Network Solutions andra batteriprojekt:

Boliden och Vattenfall testar smart batterilager i Landskrona

Det våras för “ö-drift” med batterilager

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!