Hållbarhet och socialt engagemang, Energieffektivisering, Belysning

Tjäna pengar och öka trygghet med bättre belysning

Publicerad: 2022-04-07 Uppdaterad: 2022-04-07 kl. 08:58

Tjäna pengar och öka trygghet med bättre belysning

Att bekosta ny belysning för att minska energikostnaderna lönar sig mer när elpriserna stiger. För att veta hur lönsam effektivisering är i praktiken valde Ludvika kommun att jämföra ny belysningsteknik med den gamla.

Belysning innebär stora investeringar och driftskostnader för svenska kommuner. Men nyttan motiverar kostnaderna på flera sätt. Det handlar inte bara om säkerhet för trafiken och att skapa en trevlig upplevelse i städer och bostadsområden. Samhällskostnader som uppstår på grund av brott, olyckor och brand – och som kan kopplas till bristande belysning –– överstiger de ekonomiska kostnaderna för själva belysningen.

Förbättrad utomhusbelysning minskar brottslighet i vissa områden

Konkret kan man ställa kostnaden för en svår misshandel mot kostnaden för belysning i en kommun. Exempelvis uppgår den sammanlagda snittkostnaden för en enda allvarlig misshandel till tiotals miljoner för vård och andra myndigheters kostnader, den skadades arbetsfrånvaro med mera – utöver vad tragedin innebär för de inblandade. Att förbättrad utomhusbelysning minskar brottslighet i vissa områden visar den samlade forskningen, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ (pdf).

Minskade kostnader

Belysningstekniken har utvecklats på ett avgörande sätt under de senaste tio åren. LED-teknik gör att energiåtgången för att lysa upp en plats är upp till 90 procent mindre med LED-lampor jämfört med glödlampor. Det innebär alltså en motsvarande minskad energikostnad. Eftersom energikostnaderna varierar, men har ökat under senare tid så ökar också den ekonomiska betydelsen av energieffektivisering.

När en kommun eller företag står inför investeringen till modern belysningsteknik och infrastruktur är det svårt att veta vad man faktiskt kommer att spara in på en modernisering. Det är inte alltid möjligt att byta till led-lampor i armaturer avsedda för äldre lampor och kostnaderna kan bli höga. När Ludvika kommun för något år sedan planerade en modernisering av utomhusbelysningen ville tjänstemännen veta hur stor besparingspotentialen var just i deras kommun. För att spara på energiutgifterna hade kommunen tidigare släckt ner upp till varannan lampa längs vägar och gator.

Trots att vi hade ökat antalet ljuspunkter med ungefär 33 procent, så minskade energiförbrukningen med hela 49 procent

I samarbete med Vattenfall Services genomfördes ett praktiskt test. I ett bostadsområde byttes 295 lampor ut till modern, energisnål LED-belysning. Samtidigt tändes 74 lampor som tidigare släckts. När energiförbrukningen sedan mättes under några vintermånader visade det sig att den hade halverats.

BELYSNING_800– Trots att vi hade ökat antalet ljuspunkter med ungefär 33 procent, så minskade energiförbrukningen med hela 49 procent under den här perioden, säger Tomas Wigstrand som är projektledare inom belysning på Vattenfall.

Den gatubelysning som Ludvika kommun investerade i kan överblickas och styras centralt. Utöver att LED-belysningen i sig förbrukar mindre energi kan ljusstyrkan anpassas till omständigheter som att det är olika mörkt och att det finns snö som reflekterar ljuset.

Ludvika kommun bedömer att investeringen i den nya belysningsinfrastrukturen kan vara avbetalad redan inom åtta till tio år.

Belysningens betydelse:
Läs mer om installationen av ny energieffektiv belysning på E18.

Läs mer om belysningens betydelse för både mjuka och ekonomiska värden när Oskarshamn kommun inventerar utomhusbelysningen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!