Hållbarhet och socialt engagemang, klimatsmart

Tätt mellan fällorna på effektiviseringsmarknaden

Publicerad: 2020-01-29 Uppdaterad: 2021-11-02 kl. 14:27

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Winter-180111-37

Stora besparingsmöjligheter – men också tätt mellan fällorna. Mångmiljardbranschen kring energieffektivisering erbjuder spännande möjligheter för fastighetsägare, men håll tungan rätt i munnen och handen på plånboken. 

Missa inte att göra en rejäl förstudie. Så kan man sammanfatta det mest centrala tipset från BeBo, Energimyndighetens nu hela 30 år gamla nätverk för att stärka beställarkompetensen på energiområdet hos ägare av flerbostadshus – både bostadsrättsföreningar och hyresfastighetsägare. 

BeBos arbete genom årtiondena har omfattat en lång rad projekt och utvärderingar, och resulterat i standardiserade förfaranden som inte minst ska minska risken för blåsningar. Svaga beställare, till exempel bland fritidsengagerade företrädare för bostadsrättsföreningar, kan löpa extra risk att bli villebråd för lösningsleverantörer med fagra löften.

Med sikte på att den köpta energin ska halveras till år 2050 jämfört med dagens nivå, har BeBo arbetat fram en metod, kallad Rekorderlig Renovering. Den är avsedd inte minst för de hundratusentals lägenheter i miljonprogramsbeståndet som nu kan stå på tur att upprustas.

Håll isär etapperna 

Den kanske allra mest centrala idén är att arbetet delas in i tre tydliga etapper: förberedelse, genomförande och avslutning. Det kan se barnsligt enkelt ut så långt, men bakgrunden är förstås att många har trillat dit: hamnat i röriga situationer och dyra lösningar när de inte har arbetat tillräckligt strukturerat. Att till exempel bostadsrättsföreningar hoppar rakt på lösningar från enskilda leverantörer har varit alltför vanligt.

Rekorderlig Renovering bygger på erfarenhet från genomförda demonstrationsprojekt där målet har varit att halvera energianvändningen. För en så kraftig minskning krävs en kombination av åtgärder där de mest kostnadseffektiva kan vara med och betala för åtgärder som skulle ha lönat sig att genomföra enskilt.

Viktigt att följa upp

Allt börjar med en rejäl behovsanalys hos fastighetsägaren. Förberedelsefasen fortsätter sedan med att man väljer ut objekt, beräknar och projekterar förslag, säkrar de ekonomiska förutsättningarna och fattar ett beslut om upphandling.

Genomförandefasen omfattar byggandet, och avrundas med en kvalitetssäkrad idrifttagningsprocess. I avslutningsfasen mäts utfallet i jämförelse med de beräknade värdena, och kunskaperna sprids.

Metoden Rekorderlig Renovering anknyter till BeBos breda projekt Halvera mera, där ett 60-tal förstudier har genomförts. Det har vi skrivit om tidigare.

Mer information om Rekorderlig Renovering finns tillgänglig  BeBos webbplats 

Vattenfall InHouse

Funderar ni på att ställa om till en hållbar energiproduktion?

Vi erbjuder skräddarsydda energilösningar efter behov där vi sätter upp solceller, borrar för värmepumpar, installerar laddboxar – allt enligt fastighetens förutsättningar. Vi tar hand om allt från design och investering till drift, underhåll, styrning och optimering av fastighetens energisystem.

www.vattenfall.se/inhouse

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!