Tänk på det här när ni vill skaffa solceller

Publicerad: 2019-08-15 Uppdaterad: 2023-12-31 kl. 12:45

OIGD avbrottsinformation Vattenfall 2-2

En checklista kan vara till stor hjälp för den BRF eller hyresvärd som överväger att skaffa solel. 

Solceller – ja eller nej? Den frågan kan vara klurig nog att ta ställning till. Och lättare känns det kanske inte heller när följdfrågorna kommer – om precis var, vad, hur mycket, och hur.

Ofta är det ett klokt drag att redan tidigt i processen anlita en kunnig och erfaren rådgivare. Kanske finns kunskap redan i ditt nätverk –  hos andra i styrelsen eller en förvaltare. Din kommuns energi- och klimatrådgivare ska inte glömmas bort.

Med en konsult av mer klassiskt snitt gäller det, som alltid, att inte behöva köpa så många timmar att den tilltänkta fördelen av investeringen äts upp av arvodet. Men det kan spara mycket tid åt dig, som slipper en mängd tekniska detaljer och kan behålla fokus på de stora dragen.

Håll kollen ändå

Så behöver en BRF tänka på mer än så? Jo, kunskapsnivån hos beställaren är trots allt en viktig framgångsfaktor, så se till att ha grepp om listan även om du anlitar proffs som kommer att hantera punkterna på den.

En färdig checklista att utgå ifrån är den som har tagits fram av två Chalmersforskare inom projektet BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Här är några viktiga punkter att tänka på, med utgångspunkt från den.

  • Grunden är att man har sitt eget syfte klart för sig.
  • Kartlägg den egna förbrukningen.
  • Beräkna den lämpliga storleken av anläggningen, beroende på om elen ska förbrukas i realtid, delvis sparas i batterier, eller om överskott också ska säljas in på elnätet. Priset är högre för att köpa än att sälja el, så den el som ni själva kan förbruka är värd mest att investera i.
  • Låt göra en teknisk förstudie kring byggnaderna. Vilka ytor finns att tillgå? Lutningar och väderstreck avgör hur mycket sol som träffar varje cell, och taket måste klara belastningarna. I allmänhet är det bäst att paneler följer husets form för att inte vinden ska fånga dem, även om det minskar verkningsgraden.
  • En ekonomisk kalkyl behöver väga in alla kostnader genom livscykeln: projektering (som ofta är en stor andel), eventuella byggnadsanpassningar, utrustning, installation, skötsel, underhåll – och så skrotningen långt in i framtiden. På intäktssidan behöver man göra så välgrundade antaganden som möjligt om hur mycket el som genereras och hur den ska värderas. Här kan nyttan av hjälp från en expert vara som störst, men även BeBo-projektets särskilda beslutsguide i excel-format är en utmärkt resurs att känna till.
  • I projekteringen är listan av underpunkter särskilt lång. Här ska det upprättas kravspecifikationer och projektgrupp, scheman, koordinering och säkerhetslösningar i rader. Överväg att lägga ut det hela på totalentreprenad.
  • Slutligen behöver det fastställas rutiner för förvaltning och problemhantering.

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus har tagit fram ett excelblad som hjälper till att strukturera beslutsunderlaget inför en solcellsinvestering.  

Om du vid det här laget har bestämt dig för att det är dags för solceller i er BRF – ta en titt på de olika sätt som finns när det gäller att finansiera dem.

Missa till exempel inte vår artikel om det som kallas PPA-lösningar, som vi på Vattenfall gärna erbjuder både för solceller och annan teknik. Där bär vi investeringen, och du betalar för dina solpanelers el som en tjänst.

Vattenfall InHouse

Funderar ni på att ställa om till en hållbar energiproduktion?

Vi erbjuder skräddarsydda energilösningar efter behov där vi sätter upp solceller, borrar för värmepumpar, installerar laddboxar – allt enligt fastighetens förutsättningar. Vi tar hand om allt från design och investering till drift, underhåll, styrning och optimering av fastighetens energisystem.

www.vattenfall.se/inhouse

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!