vätgas

Nationell strategi för vätgas föreslås i Finland

Publicerad: 2020-12-22 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 13:54

Helsingfors

Grön vätgas förmodas spela en viktig roll när Finland ska bli koldioxidneutralt. Därför föreslogs nyligen en nationell strategi för hur man kan främja såväl produktion som användning.

Finland har precis som Sverige ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen. År 2035 ska landet vara koldioxidneutralt och 2050 till och med koldioxidnegativt. Flera industrier har utformat vätgasstrategier, men det fanns ingen nationell. Därför tog Business Finland i samarbete med forskningsinstitutet VTT fram ett förslag till en nationell vätgasstrategi.

– Vätgasfärdplanen hjälper de politiska beslutsfattarna att ta fram regelverk och lagstiftning som är förnuftiga för Finland. Det är väldigt viktigt att förstå helheten, säger Juhani Laurikko, forskaren som ledde arbetet med strategin, i ett pressmeddelande.

Goda förutsättningar för produktion

Rapportförfattarna konstaterar att efterfrågan på grön vätgas är stor, vilket märks också på den enorma satsning som EU planerar för utbyggnaden av tekniken. Finland har också goda förutsättningar att producera grön vätgas eftersom man har möjlighet att utöka sin vindkraftsproduktion, ett elnät som förväntas klara av ökad belastning, och en lång erfarenhet av att använda vätgas i industrin.

Strategin tar upp en mängd förslag om hur man kan främja hela kedjan: från produktion av grön vätgas via transporter och lagring till användning. Några exempel är att ytterligare utnyttja möjligheten att ta tillvara värme som biprodukt vid elektrolys och att genom skatteåtgärder främja fossilfritt framställd vätgas och fasa ut den traditionellt framställda vätgasen.

Läs mer om projekt där vätgas möjliggör fossilfrihet

Transport och lagring nyckelfrågor

En annan viktig aspekt är transport och lagring av vätgas. I nuläget används en sorts tanklastbilar, där Finland har en fördel i att man tillåter tyngre fordon än flera andra länder. Men om vätgasproduktionen skalas upp ordentligt skulle det vara motiverat att även bygga pipelines för vätgas och strategin föreslår att staten skulle vara med och finansiera dessa.

Vid sidan av industriell användning är energilagring ett mycket viktigt användningsområde för vätgas i resan mot koldioxidneutralitet. Därför vill rapportförfattarna att man ska satsa på att bygga upp ett första demonstrationsprojekt av storskalig vätgaslagring. Det kan till exempel vara i form av en LRC, ”lined rock cavern”, där ett bergrum kläs in med betong och stål för att ingen gas ska kunna sippra ut.

Ta del av hela strategin här.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!