Sverige bäst i EU på andelen förnybar energi

Publicerad: 2019-10-29 Uppdaterad: 2019-11-05 kl. 13:23

kopia- Small Screen 72 DPI-Vattenfall_brand_aerial_sthlm_city_dawn_church

Ju större andel fjärrvärme ett EU-land har, desto större tenderar också de förnybara energikällornas andel av uppvärmningen i landet att vara. Det visar ett diagram från EU-projektet Heat Roadmap Europe. Sverige är klar topp i förnybart-tabellen.

Genom en serie forskningsprojekt har det EU-stödda samarbetet Heat Roadmap Europe tagit fram en strategi för utfasning av värme- och kylningssektorns koldioxidutsläpp till år 2050. I februari 2019 avrundades senaste projektomgången, den fjärde.

Diagrammet här är hämtat ur en presentation av programmets samordnare, den danske professorn Brian Vad Mathiesen, vid en konferens hösten 2018.

Diagram Förnybart och fjärrvärme korrelerade Källa Brian Vad Mathiesen (1)
Källa: Brian Vad Mathiesen, 2018

Högt uppe till höger finner vi sex nordiska och baltiska länder. De ligger långt till höger för att deras värme och kyla kommer från fjärrvärme och fjärrkyla till stor andel. Och att Sverige, som ljusgrå romb, ligger högst upp illustrerar att våra hem och lokaler får energin från förnybara energikällor till klart större del än andra EU-länders.

Värmenät kan fånga in överskotten

Den blå ovalen illustrerar mönstret som visar på ett samband mellan de två parametrarna: ju mer fjärrvärme desto större andel förnybar energi.

Inför framtiden finns stora förhoppningar om att återvunnen värme från till exempel kylanläggningar och andra spridda företag med överskottsenergi ska kunna kopplas in som resurser i fjärrvärmenätet. Ny teknik, med lägre överföringstemperaturer, bäddar för det.

Brian Vad Mathiesens presentation listar bland annat kraftstationer, industrivärme, solanläggningar och underjordisk värme som tänkbara källor – förutsatt att det finns ett värmenät att ansluta dem till. Teoretiskt skulle EU:s överskottsvärme räcka för all uppvärmning i byggnader.

Island och Norge i förnybar topp

I EU som helhet är fjärrvärmens andel av uppvärmningen bara 12 procent, cirka en fjärdedel av andelen i Sveriges 48 procent, enligt siffror från 2015.

Vad gäller andelen förnybar energi toppar Sverige med sina 64 procent alltså EU-ligan. Vad som däremot inte syns i diagrammet är att vi trots allt ligger i lä gentemot två andra nordiska länder som inte är med i EU, nämligen Norge och Island.

I Norge är andelen förnybar energi 70 procent. Och hos fjärrvärmemästaren Island, som hämtar sin värme ur vulkaniska källor, är andelen förnybar energi hela 88 procent.

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!