Fjärrvärme, Hållbarhet, Nyköping, Oxelösund

Städerna binds samman av prisvärd fjärrvärme

Publicerad: 2022-01-18 Uppdaterad: 2022-03-01 kl. 10:56

Städerna binds samman av prisvärd fjärrvärme

Sedan åttiotalet har Oxelösund använt överskottsvärme från stålindustrin för att värma bostäder och företag genom fjärrvärmenätet. Men när masugnarna och koksverket stänger år 2025 minskar leveransen rejält. Tillsammans med Vattenfall Värme i Nyköping har en ny hållbar och ekonomisk lösning tagits fram.

För ett par år sedan hittade Johan Lindgren, anläggningschef på Vattenfall Värme i Nyköping, en gammal förstudie från 1976 på sitt kontor. Utredningen handlade då om hur spillvärmen från SSAB i Oxelösund skulle kunna användas på bästa sätt, då stålindustrin hade ett stort överskott från sin koleldning. Nu, över 40 år senare, har scenariot snarare blivit det omvända, när spillvärmen är en nyckelspelare i uppvärmningen av en hel kommun.Johan_Lindgren_Nykoping

Oxelö Energi har varit beroende av spillvärmen, eftersom den täcker majoriteten av fjärrvärmebehovet på orten. I och med SSAB:s kommande omställning har man länge vetat att man behöver få till en ny, långsiktigt hållbar lösning för att säkerställa fjärrvärmeleveransen. Alternativet var att bygga en egen anläggning – eller att köpa från annat håll, berättar Johan Lindgren.

Hållbar lösning fanns på grannorten

I början av 1990-talet hade Nyköpings kommun storslagna planer på expansion. Med bidrag från staten lät man bygga en stor kraftvärmepanna vid Idbäcksverket, med ambitionen att utveckla elproduktion med fokus på biobränslen. Anläggningen i Nyköping har sedan dess varit överdimensionerad för det befintliga fjärrvärmenätet, vilket betyder att det alltid funnits kapacitet att utöka produktionen. I och med SSAB:s omställning och Oxelösunds allt mer brådskande behov fann man därför snart att fjärrvärme från Vattenfall Värme i Nyköping var den bästa lösningen på flera sätt.

– Att utnyttja en befintlig anläggning som har kapacitet att försörja ännu fler, till en förhållandevis liten insats, är helt givet ur ett hållbarhetsperspektiv. Det skulle ha tagit lång tid och kostat stora summor för Oxelösund att bygga en egen anläggning. Fjärrvärme från Nyköping var alltså både den mest ekonomiskt och hållbart fördelaktiga lösningen, berättar Johan Lindgren.

Satsning med många fördelar

Den nya satsningen innebär att fjärrvärmeverket Idbäcken i Nyköping ökar sin produktion med hela 30% för att kunna tillgodose Oxelösunds behov. Ökningen innebär en energivolym på i snitt 100 gigawatt-timmar om året, vilket i sig är en betydande expansion. Samtidigt är det inte en främmande lösning, betonar Johan Lindgren:

– I takt med att man tänker större kring miljö och hållbarhet så blir det allt vanligare att ha sammankopplade system mellan energibolag och industrier. Att man strävar efter att försöka utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt är fantastiskt bra. Delad fjärrvärme är en win-win för alla parter!

Stabil leverans med fossilfri värme

En stor fördel med hopkopplingen av fjärrvärmenäten är att det skapar förutsättningar att öka elproduktionen från Idbäcksverket, vilket det finns ett stort behov av i denna del av landet. Produktionen på Idbäcken bedöms också ha högre tillgänglighet än om Oxelö Energi skulle ha byggt en egen mindre biobränsleanläggning.

– Med fjärrvärme från oss kommer leveransen och kvaliteten till Oxelösund att bli stabilare – man slipper stunder då man råkar få kallt duschvatten hemma, säger Johan Lindgren.

Fjärrvärmen från Nyköping är till 99% baserad på biobränsle, vilket i sig är en stor miljöfördel. Med en ny, stabil leverantör och en mer hållbar, fossilfri värmeleverans kommer även priset på fjärrvärmen att vara förutsägbart framåt: 

– Vattenfall Värme är med i det som kallas för Prisdialogen inom fjärrvärme. Det innebär att vi har en öppen, transparent och förutsägbar prisutveckling i det långa loppet, vilket gynnar alla våra kunder, säger Johan Lindgren.

Viktiga åtgärder inför start

Med det officiella avtalet som tecknades i december 2021 har Vattenfall Värme och Oxelö Energi kommit ett viktigt steg på vägen mot delad fjärrvärme år 2025. Johan Lindgren understryker att det återstår mycket arbete för Vattenfall Värme innan leveransen kan komma igång:

– Vi behöver undersöka vilka flaskhalsar vi har och se vad en ökad produktion kommer att innebära i drift och underhåll. Eftersom vi nu kommer att börja ta våra reservpannor i löpande bruk kommer driften att kräva allt mer, så för att garantera en trygg och säker leverans kan vi behöva uppdatera eller investera i ny utrustning.

11 kilometer lång ledning

Ledningar, pumpar och växlarstationer kommer parallellt också att behöva uppdateras på båda orterna. Oxelö Energi ansvarar exempelvis för att bygga en 11 kilometer lång ledning som binder samman Idbäcken i Nyköping med det egna fjärrvärmenätet. Samarbetet mellan de båda aktörerna kommer att starta under våren 2022, med en arbetsgrupp som ska ta resan hela vägen in i mål. Bland annat, berättar Johan Lindgren, behöver man ett gemensamt produktionsplaneringsverktyg för hela fjärrvärmenätet som säkerställer tillgängliga resurser.

– Som ingenjör är det roligt att kunna optimera för att skapa ett så resurssnålt system som möjligt, och dessutom tillsammans med en så engagerad part som Oxelö Energi. Att vi överhuvudtaget kan göra detta grundar sig ju i HYBRIT-samarbetet mellan Vattenfall och SSAB, projektet för fossilfri stålproduktion. Det är häftigt att vi kan vara med och skapa så stora förändringar tillsammans med andra stora marknadsaktörer.

New call-to-action

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Idbacksverket_CHP_07

Foto: Idbäcksverket, Nyköping
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!