Hållbarhet och socialt engagemang, Energieffektivisering, Elektrifiering

Effektiva steg för mindre företags hållbarhet

Publicerad: 2021-11-25 Uppdaterad: 2022-02-03 kl. 15:28

Effektiva steg för mindre företags hållbarhet

Hållbarhetsarbete leder inte bara till en bättre miljö på lång sikt utan har även affärsmässiga fördelar på kort sikt. Elektrifiering, energieffektivisering och återanvändning är några sätt för småföretag att hänga på hållbarhetsvågen.

Visst finns fördomar kvar om elektrifiering och energieffektivisering. Att minska sina utsläpp av växthusgaser är väl dyrt och gör mer skada än nytta affärsmässigt? Nej, just den uppfattningen verkar de flesta småföretagare inte hålla med om. I en undersökning med över tusen småföretag svarade de flesta att deras hållbarhetsarbete i själva verket är affärsdrivet. Hela 41 procent av de svarande företagen förväntade sig ökad lönsamhet och 63 procent märkte att kundrelationerna förbättrades av det egna hållbarhetsarbetet.

Att börja åtgärda de största utsläppskällorna är mest effektivt.

Enligt undersökningen, som genomfördes av branschorganisationen Företagarna 2019, hade två av tre företag ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser, men bara hälften av de tillfrågade hade faktiskt vidtagit åtgärder.

Vad kan ett mindre företag då göra konkret för att minska sina utsläpp?

Det första steget är att kartlägga vilken del av verksamheten som har den största miljöpåverkan. För ett tjänsteföretag kanske det handlar om resor, transporter och uppvärmning, medan ett tillverkande företag också kan minska utsläppen genom att se över råvaror, material och tillverkningsprocesser. Att börja åtgärda de största utsläppskällorna är mest effektivt.

Tips från Naturvårdsverkets sajt
Sverigesmiljömål.se för företags hållbarhetsåtgärder:

  • Öka effektiviteten i hur energi används. Exempelvis genom att byta ut belysning till LED-belysning och optimera uppvärmningen.
  • Elektrifiera det som kan elektrifieras. Exempelvis fordon. Om man fortsätter att använda förbränningsmotorer så byt till fossilfria bränslen istället för vanlig diesel eller bensin.
  • Res mindre och använd cykel och kollektivtrafik i större utsträckning.
  • Återanvänd mer. För tillverkande företag: använd återvunna råvaror istället för nya. För tjänsteföretag: Återanvänd exempelvis möbler och byt ut hårdvara endast när det är nödvändigt.
  • Efterfråga renare transporter för företagets transporter. (Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp varav cirka 20 procent kommer från tunga transporter).
  • Minska matsvinnet som genereras av företaget vid till exempel fika, luncher och middagar.

Små och mindre företag kan få stöd från kommuner, region, stat och EU med sitt hållbarhetsarbete

Lagkrav och frivillig certifiering

Även företag som idag inte ser omedelbara affärsmässiga fördelar kan tvingas bidra till utsläppsminskningen när kunderna skärper miljökraven på sina underleverantörer. Även om en uppdragsgivare inte ställer så tydliga krav som ISO:s miljöcertifiering, ISO 14001, förväntar sig många företag idag att det finns tydliga riktlinjer för hållbarhetsarbetet hos underleverantörer. Det finns också andra certifieringar som Bra Miljöval och ursprungsgaranti för el.

Små och mindre företag kan få stöd från kommuner, region, stat och EU med sitt hållbarhetsarbete. Några exempel på ekonomiska stöd är:


Hållbar och miljödeklarerad el

All el som Vattenfall levererar i Sverige är fossilfri. Det är energi från vind-, vatten-, sol- och kärnkraftverk. El märkt med Bra Miljöval kan levereras till företag med en årsförbrukning över 300 MWh. Läs mer om fossilfria energilösningar för företag här!

Guide till företags hållbarhetsarbete
För industrin och stora företag är elektrifiering och energieffektivisering en process som väntas minska Sveriges koldioxidutsläpp avsevärt de närmaste tjugo åren. Bland annat stålindustrin och tunga transporter som bidrar med stora utsläpp har idag tekniska förutsättningar att kraftigt minska användningen av fossila bränslen. Enligt Företagarnas undersökning med små och mindre företag från 2019 ansåg 86 procent av företagen att hållbarhetsarbete är mycket viktig eller viktig för den egna verksamheten, men endast hälften hade vidtagit konkreta åtgärder.
Sajten Sverigesmiljömål.se drivs av Naturvårdsverket och kan fungera som en guide till företags hållbarhetsarbete.

Steg för steg mot ett mer hållbart företagande

Arbetar du på ett litet eller medelstort företag är det hög tid att satsa på klimatfrågan och öka beredskapen för kommande behov och nya värderingar. I vår guide har vi samlat information som hjälper SME-företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet.

Guide: Det fossilfria SME-företaget – Hållbart företagande

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!