Energiteknik, Elektrifiering, elbil

Så ska elfordon laddas under färd

Publicerad: 2022-02-09 kl. 16:50

Så ska elfordon laddas under färd

Miljontals elbilar och andra elfordon kan snart trafikera våra vägar och utbyggnaden av laddinfrastruktur står högt på agendan. Vattenfall deltar i flera olika projekt där ny teknik testas för att lösa framtidens behov.

Transportsektorn står för över en fjärdedel av världens växthusgasutsläpp och övergången till eldrift är en av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen. Allt fler fordonstillverkare ställer nu om sin tillverkning men för att elektrifieringen av fordonsflottan ska bli storskaligt krävs bättre laddningsmöjligheter. Det säger Martin Björnvall, affärsutvecklare på Vattenfall Services som bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Och behoven ser olika ut för personbilar och tung trafik.

För att logistikföretag ska kunna behålla sin lönsamhet behöver de i princip kunna rulla 24/7

– På personbilssidan är utmaningen att det finns för få laddpunkter. Trenden där är att det kommer allt fler högeffektsladdare med krafter på uppemot 250–300 kW. Det kan ladda en elbil på omkring 20 minuter, vilket möter de flesta av våra behov när det kommer till privatresor. Men för att logistikföretag ska kunna behålla sin lönsamhet behöver de i princip kunna rulla 24/7, varje laddstopp blir en kostnad som kan förstöra kalkylen. Därför finns ett stort behov av teknik som också kan ladda fordon under färd, säger han.

Laddning under färd

Näringsliv och forskningsföretag världen över kraftsamlar nu för att ta fram tekniska lösningar som kan ladda elfordon när man kör. Ett alternativ är hängande kontaktledningar, en teknik som redan används för att överföra ström till tåg, spårvägar och tunnelbana. Men Martin Björnvall tror inte att det kommer vara den bästa lösningen för vägtrafiken.

För att storskaligt bygga ut kontaktledningar längs vägarna finns en del utmaningar

Martin_b_1200– Det finns redan en befintlig infrastruktur för den spårbundna trafiken men för att storskaligt bygga ut kontaktledningar längs vägarna finns en del utmaningar, framförallt är det en utsatt infrastruktur som blir känslig för såväl väder och vind. Det finns också risk för påkörning av fordon. Byggnadsmetoden är dessutom långsam vilket skapar problem i trafikflödena under lång tid. Att underhålla kontaktledningarna är dessutom ett extremt farligt arbete. Man kan sällan stänga av en väg helt för att utföra arbete längs med vägen och att arbeta längs en trafikerad väg är alltid riskfyllt, säger han.

Det finns också en annan förväntan på funktionalitet när det gäller fordonstrafik.

– Tittar man till exempel på tunga fordon som kör leveranser eller människor så finns det en annan förväntan kring tillgänglighet och en större känslighet för stillestånd på grund av exempelvis elavbrott, säger Martin Björnvall.

Laddning underifrån

Martin Björnvall tror mer på laddning underifrån. Vattenfall deltar i flera olika projekt för att undersöka ny teknik, bland annat som samarbetspartner till SmartRoad Gotland, där världens första trådlösa elväg för tunga lastbilar och bussar testas utanför Visby (se bild nedan). Vägen elektrifieras genom att kopparspolar byggts ner under asfalten som laddar fordonet induktivt när man kör.

Underhållsbehovet blir lägre då den känsliga utrustningen som nätstationer och kablar befinner sig vid sidan av vägen

– Det här är visserligen en dyrare teknik än kontaktledningar men betydligt mer funktionell. Byggnadsmetoden anses säkrare och snabbare och du får en robustare infrastruktur som är mindre utsatt för externa faktorer. Dessutom blir underhållsbehovet lägre då den primärt känsliga utrustningen som nätstationer och kablar befinner sig vid sidan av vägen istället för på den, säger Martin Björnvall.

Vattenfall deltar även i ett annat projekt där induktionsladdning testas, detta i form av en laddningsplatta monteras i marken i exempelvis ett garage eller på en parkeringsplats och bilen laddas när den parkeras ovanför plattan.

Stort skifte väntar

Teknikutvecklingen för laddning av elfordon står inför ett stort skifte. För Martin Björnvall och hans kollegor på Vattenfall Services är det viktigt att följa tekniktrenderna för att fortsätta ligga i framkant och erbjuda kunderna de bästa lösningarna.

Vi jobbar med kundernas behov i fokus och följer teknikutvecklingen noga

– Vår kärnkompetens är att bygga och installera högspänningsutrustning mot befintligt nät, oavsett vilken typ av elektrifrieringsteknik man väljer. Vi kan också hjälpa våra kunder att projektera och se över de bäst lämpade geografiska platserna att bygga på. Vi har kontakten med alla elnätsbolag och är vana att jobba i deras anläggningar. Vi jobbar med kundernas behov i fokus och följer teknikutvecklingen noga, säger Martin Björnvall.

– Att vi dessutom har Sveriges mest ambitiösa säkerhets- och hållbarhetsmål borgar för att vi är en kompetent partner när det kommer till byggnation- och underhållstjänster inom högspänningsinfrastruktur.

elvag_visby

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!