Fjärrvärme, Pris, Energimarknaden

"Våra kunder kan känna sig trygga – stabilt värmepris"

Publicerad: 2022-09-29 Uppdaterad: 2022-11-24 kl. 13:40

"Våra kunder kan känna sig trygga – stabilt värmepris"

Det har varit ett tufft år på energimarknaden. En orolig omvärld har bidragit till kraftigt höjda bränslekostnader och rusande elpriser. Men hur står sig egentligen fjärrvärmepriset, vars löfte är en stabil utveckling? Går det att hålla fast vid en sådan policy i extrema tider? Vi har pratat med Kurosh Beradari, Vattenfall Värme, om utsikterna för fjärrvärme.

Kurosh_Beradari

Nyligen landade det årliga prisbrevet i brevlådan hos Vattenfalls fjärrvärmekunder, med 2023 års prisjustering och prognos för kommande år. Med krig i Europa och en stigande inflation i Sverige, har många fjärrvärmekunder undrat: hur kommer läget att påverka mina värmekostnader i vinter? Och under nästa år? Uppvärmning kvalar ofta in som en av de största utgiftsposterna för en fastighet. Med den kalla säsongen på ingång och rapporter från ett Tyskland i energikris – finns många frågor.

– Jag har stor förståelse för att många är oroliga, säger Kurosh Beradari. Det är exceptionella tider, med tuffa utmaningar både på företags- och privatsidan. Därför har samtal och diskussioner med våra kunder i Prisdialogen varit extra viktiga i år. Vi lyssnar och tar till oss kundernas synpunkter, det är grunden i att vara en långsiktig energipartner.

Bränslepriserna har gått upp kraftigt. Mellan 30 till 100 procent, beroende på vilket bränsle vi talar om

Kurosh sitter i ett mötesrum på Vattenfalls huvudkontor i Solna. På väggarna hänger fotografier på företagets solcellsparker, vindparker, vattenkraftverk, värmeverk och kärnkraftverk. Här på nordens största energibolag, som ska vara ledande i omställningen till ett fossilfritt samhälle, signalerar även inredningen energi. Kurosh Beradari har jobbat inom koncernen i 18 år och i nuvarande roll som marknads- och försäljningschef på Vattenfall Värme i 7 år. Intresset för energi, teknik och ekonomi väcktes redan i tonåren.

– Jag har faktiskt aldrig sett en liknande situation som vi har nu, trots alla år i branschen. Jag minns i slutet på 90-talet då man kunde teckna ett tioårigt avtal med pris på 12 öre på terminsmarknaden. Då hade vi en överkapacitet på marknaden och energibolagen bjöd under varandra för att få leverera. Det vi ser i dag är det omvända, vi har en brist på produktionskapacitet, där energin har blivit betydligt dyrare.

Vad är roten till det extrema läget på energimarknaden just nu?

– Den är både global och lokal. Redan före Rysslands krig mot Ukraina hade vi ett läge där mycket behövde göras; ett omfattande generationsskifte i produktionen för att komma i kapp den starka efterfrågan på energi som vår ökade levnadsstandard kräver, samt vår elektrifiering av samhället. Det är strukturella förutsättningar som hade skett oavsett. Ovanpå detta har det blivit ett dramatiskt läge, med strypt energitillförsel på många håll i Europa.

På vilket sätt påverkar det energipriserna?

– Det handlar främst om två delar. Den första är att vi i Europa har kopplat ihop våra elmarknader och elsystem med varandra. Det innebär att det svenska elpriset blir beroende av hur det ser ut på kontinenten, och det sätter även priset på den svenska produktionen. På kontinenten använder man en hel del gas för att producera el och värma fastigheter och nu har gaspriset på kort tid tiofaldigats. Elpriserna på kontinenten har följt efter, vilket då spiller över på det svenska elpriset.

– Den andra delen är att bränslepriserna har gått upp kraftigt. Mellan 30 till 100 procent, beroende på vilket bränsle vi talar om.

Trots det utmanande läget kan vi erbjuda en fortsatt stabil och konkurrenskraftig uppvärmning

Priset på fjärrvärme följer dock en annan utvecklingskurva. Fjärrvärme, till skillnad mot alternativ som drivs av el, produceras av hushållsavfall, rester från skogsindustrin och återvunnen överskottsvärme från lokala företag och industrier. Kurosh Beradari lyfter även fram Vattenfall Värmes prispolicy som grundläggande för företagets prisutveckling. Ett löfte till kunderna om två saker: priset ska alltid vara konkurrenskraftigt mot andra lokala alternativ och det ska vara långsiktigt och stabilt.

– Våra kunder ska inte ska behöva känna sig oroliga, det är mitt budskap. Trots det utmanande läget med kraftigt ökade råvaru- och bränslekostnader, kan vi erbjuda en fortsatt stabil och konkurrenskraftig uppvärmning. Prisökningen för 2023 blir modest, i linje med vår prispolicy. Priset behöver justeras upp lite mer i år än tidigare. Men vi har lyssnat på våra kunders önskemål om en jämn prisutveckling över tid.

Om vi tar Uppsala som exempel blir det en höjning på 4,5%, vilket innebär en ökad kostnad på 52 kronor i månaden

– Om vi tar Uppsala som exempel blir det en prishöjning på 4,5%. För en villa med en årsförbrukning på 20 MWh värme innebär det en ökad kostnad på 52 kronor i månaden. Tar vi Haninge/Tyresö som exempel, där det blir en höjning på 3,75%, innebär det en ökad kostnad på 48 kronor i månaden.

Vilket går i linje med Vattenfall Värmes prispolicy?

– Ja, precis. De senaste åren har priset på fjärrvärme ökat i linje med inflationen, eller till och med ännu lägre. Vilket betyder att fjärrvärmepriset i reala termer i dag är billigare än det var för 10 år sedan. Hur många produkter i samhället är det?

Om vi blickar framåt: hur kommer priset på fjärrvärme påverkas i ett längre perspektiv?

– Frågan är hur lång tid det tar för Europa att göra sig oberoende från rysk gas. Håller det oroliga omvärldsläget i sig flera år framöver, ja då kan man vänta sig en prisjustering i den här storleken under de närmsta åren. Prognosen för 2024 är 3-6%, vilket är lite högre än historiskt. Men inför våra årliga justeringar har vi alltid en diskussion med våra kunder, via Prisdialogen. Ett otroligt viktigt forum, som ger värdefull input för oss i prisarbetet.

På Vattenfall Värme har man under de senaste månaderna sett ett rejält ökat intresse för fjärrvärme. Fler företag och fastighetsägare funderar på att ansluta sig till näten, ofta de som har el som alternativ i dag.

– Det är ju så klart roligt. Vi investerar kontinuerligt i våra nät och anläggningar, och i utvecklingen av nya produkter. Målet är att våra kunder ska få en så leveranssäker, hållbar och smidig uppvärmning som möjligt, avslutar Kurosh Beradari.

 
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!