Energiteknik, Fjärrvärme, Uppsala, SamEnergi

Därför blir gamla verksamheter nya värmeleverantörer

Publicerad: 2019-05-28 Uppdaterad: 2020-03-24 kl. 13:23

serverhall-värmeleverantör

Att vitt skilda typer av företag nu börjar bli aktuella som värmeleverantörer beror inte minst på teknisk utveckling. Möjligheterna att ta tillvara värmeenergi ur luft eller vatten vid lägre temperaturer har blivit allt bättre. Det gör det aktuellt att ansluta många fler källor till överskottsvärme, där det tidigare inte kunnat vara lönsamt att göra det.  

Allt fler företag ser över sin miljöbelastning, och mer aktivt söker möjligheter att spara eller återanvända energi. Dessutom har villkoren för företags tillträde till fjärrvärmenät klargjorts i lagtext, genom nya regler i fjärrvärmelagen 2014.  

Spillenergi-ta-tillvara på-ökad hållbarhet för företag
Bild: Battlecreek Coffee Roasters on Unsplash

På listan över tänkbara källor till överskottsvärme står exempelvis serverhallar, kylar och frysar i matbutiker och lager, förbränningsanläggningar, kafferosterier och konstfrusna skridskobanor. Värme från använt kylvatten eller luftutblås med temperatur runt exempelvis 35 eller 40 grader kan behöva lyftas med hjälp av värmepumpar till kanske 80 grader. I allt fler situationer, och hos allt fler företag, kommer det att kunna ske lönsamt i framtiden. 

Ny tjänst ska göra en mängd företag till fjärrvärmekällor 

SamEnergi är namnet på en ny verksamhet inom Vattenfall Värme, där överskottsvärme hos företag tas tillvara genom att föras in i fjärrvärmenätet. Till den mångsidiga målgruppen hör serverhallar, matbutiker, idrottsanläggningar, förbränningsanläggningar, kafferosterier samt livsmedelslager med sina kyl- och frysdiskar.  

Att heta ångor från rostningen hos Lindvalls Kaffe bidrar till uppvärmningen av hem i Uppsala är ett exempel på hur överskottsvärme kan återanvändas. Med SamEnergi, som drivs av Vattenfall Värme, är tanken att en mängd företag som får värme som rest från sina processer ska kunna sälja den in i sina lokala fjärrvärmenät så enkelt som möjligt.  

– Fjärrvärmen har ända från sin början varit en kraft för att ta vara på energiresurser och för minskade utsläpp, och det här innebär att vi tar ett nytt steg i utvecklingen, säger Stig Andersson, som leder SamEnergi inom Vattenfall Värme.

Testar med pilotkunder  

SamEnergi är än så länge ett projekt, med pilotdeltagare, men är på väg att lanseras som en ordinarie del av produktportföljen hos Vattenfall Värme. Avsikten är att det ska ske inom ett års tid, med all erfarenhet och ny kunskap från pilotprojektet som grund. När den här texten skrivs 2019 finns två pilotkunder. Lindvalls Kaffe är den ena, och den andra är Axfoodkedjans matlogistikföretag Dagab, i Haninge, som får värme i överskott från sina kyl- och frysanläggningar. Diskussioner förs med fler företag.  

Stig Andersson SamEnergi

Bitvis vänder SamEnergi upp och ner på hur man brukar föreställa sig relationen mellan leverantörer och kunder i fjärrvärmenätet. Här är det Vattenfall som blir kunden, och det fjärrvärmeanslutna företaget med överskottsvärme som blir leverantören.  

– Det gäller att hitta affärsmodellerna som innebär att det blir bra för alla. Om tio femton år kanske vi då kan förlita oss mindre på det centrala fjärrvärmeverket – och mer på resurserna ute i nätet. Nätet får större betydelse, och den centrala värmeproduktionsanläggningen får rollen att säkerställa försörjningen och balansera produktionen, säger Stig Andersson.  

Leverantören väljer i produktmenyn

Trots den omvända leveransen kommer Vattenfall – kunden – att vara den som specificerar vad SamEnergi-produkterna innebär, och som sätter priserna för inköpet av överskottsvärmen ett dygn i förväg och per timme. Idén med denna öppna prissättning är just att det ska vara genomskådligt vad det innebär att vara leverantör. Företag ska veta att de bemöts lika, och ingen ska behöva förlora kraft i onödiga prisförhandlingar.  

Idealet är att företag får lika lätt att bli värmeleverantörer till nätet, som de har att bli fjärrvärmekunder. Vattenfall erbjuder sig att köpa överskottsvärmen, men det anslutna företaget måste kunna mata in den i form av vatten vid rätt temperatur och tryck – något som förutsätter viss utrustning.  

 Företaget börjar ofta med att energieffektivisera sin verksamhet. Sedan investerar de i exempelvis värmepumpar om det behövs för att kunna leverera vid den temperatur som fjärrvärmenätet kräver. Därefter blir företaget leverantör till oss, säger Stig Andersson. 

simon-dilali-cta

Vill du veta mer om fjärrvärme för företag? Besök då Vattenfall Fjärrvärme

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!