Fjärrvärme, Hållbarhet, Vänersborg

Mångmiljonsatsning på hållbar fjärrvärme i Vänersborg

Publicerad: 2023-10-09 Uppdaterad: 2023-10-12 kl. 06:56

Mångmiljonsatsning på hållbar fjärrvärme i Vänersborg

Redan nästa år värmer ett nytt fjärrvärmeverk Vänersborg. Bränslet är trärester som kompletterar den redan hållbara restvärmen från ortens industri.
– Det har visat sig de senaste åren att man måste tänka på sårbarheten och ha en diversifierad bränslemix, säger Henrik Aleryd, anläggningschef på Vattenfall Värme i Vänersborg.

Under många år har Vattenfall Värme levererat fjärrvärme till Vänersborg. Merparten utgörs av spillvärme från industrin, men de senaste årens utveckling, med bland annat omställningen till fossilfri energi och kriget i Ukraina, har visat på fortsatt behov av en diversifierad bränslemix med råvaror som kan vara inhemska. Därför satsar man nu på ett helt nytt värmeverk med två pannor för träpellets med en sammanlagd effekt på 18 MW. Bygget går ovanligt fort för ett projekt i den här storleken och anläggningen ska tas i bruk redan under 2024.

De senaste åren har bioolja blivit alltmer efterfrågat eftersom det är fossilfritt, så vi behövde ett mer kostnadseffektivt bränsle

– I uppåt tjugo år har vi kompletterat restvärmen från industrin med att elda bioolja, en restprodukt från livsmedels- och kosmetikaindustrin. Men de senaste åren har bioolja blivit alltmer efterfrågat eftersom det är fossilfritt, så vi behövde ett mer kostnadseffektivt bränsle, förklarar Henrik Aleryd.

Bioolja kan även användas i flygbränsle, så när andelen som används till fjärrvärme minskar blir mer tillgängligt för flygindustrin – en god fördelning av resurser.

Restvärmen behöver kompletteras

Ända sedan 1980-talet har Vattenfall Värme distribuerat överskottsvärmen från smältverket Vargön Alloys som fjärrvärme till hushåll, företag och andra verksamheter i Vänersborg. Det är ett välfungerande system, men det finns tillfällen då överskottsvärmen behöver kompletteras. Det kan vara extra kalla dagar, men också vid driftstörningar och tillfällen då Vargön Alloys på grund av höga elpriser drar ned på verksamheten. Därför behövs en driftsäker backup. Det är då det nya värmeverket kommer in i bilden. Det kommer att kunna producera ungefär 10–15 procent av den totala levererade värmen.

Minskad sårbarhet med trärester

Under hösten 2023 inleds schaktningsarbetet inför bygget av det nya pelletsvärmeverket som har fått namnet Lignum, som betyder trä på latin. 

– I det nya verket kommer det att vara standardpannor som levereras hit. Samma sak med silos och skorstenar. Det gör att det går att hålla nere byggtiden och kostnaderna, berättar Henrik Aleryd.

Att använda träråvara minskar sårbarheten för leveranser utöver att bioolja är efterfrågat som bränsle specifikt för andra branscher

Träråvaran som ska brännas i pelletsform är en restprodukt från skogsindustrin. Den har inte riktigt samma energitäthet som biooljan, men det är fortfarande relativt små volymer, som går att få tag på från inhemsk industri. Henrik Aleryd berättar att bränslemarknaden påverkats kraftigt av kriget i Ukraina då de tillsammans med Ryssland och Belarus var bland de största leverantörerna av biobränslen till Europa. Att använda träråvara minskar sårbarheten för leveranser utöver att bioolja är efterfrågat som bränsle specifikt för andra branscher.

Diversifieringen av bränsle kommer att öka för Vattenfall Värme i Vänersborg eftersom biooljeanläggningen kommer att finnas kvar även när pelletsvärmeverket är på plats.

– Vi måste ju alltid kunna leverera fjärrvärme till våra kunder, så vi får inte bort biooljan helt, men absolut största delen, säger Henrik Aleryd.

Det nya fjärrvärmeverket som har två eldningspannor och silos för förvaring av bränslet ska stå klart i mitten av 2024. Livslängden på anläggningen beräknas till minst 40 år.

BILD: Stefan Bennhage / TTELA

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!