Hållbarhet och socialt engagemang, klimatsmart

LED-revolutionen – en ljuspunkt i hållbarhetsarbetet

Publicerad: 2020-03-30 Uppdaterad: 2020-03-30 kl. 06:57

led-revolutionen-gatlyktor-hållbarhet

Försäljningen av energisnåla LED-lampor ökar kraftigt, och de fortsätter att bli både effektivare och billigare. Globalt möjliggör det lägre utsläpp – och lokalt kan många företag dra nytta av effektiviseringar i drift och underhåll.

Till skillnad mot många områden av energianvändning är belysningen väl på spåret mot att klara uppställda hållbarhetsmål för 2030. Det visar statistiksammanställningen hos den internationella energiorganisationen IEA.

Varannan lampa som säljs i världen är i dag baserad på lysdioder, LED. Jämfört med en glödlampa drar de ofta bara en sjättedel av energin eller mindre för att ge lika mycket ljus. Och det riktigt positiva är att utvecklingen snabbt fortsätter åt rätt håll, såväl vad gäller sjunkande priser som växande försäljning – och att mängden ljus för varje tillförd watt fortsätter att öka kraftigt.

Indien samordnar inköpen

Indien hör till de länder som har tagit ett strategiskt grepp om omställningen från glödlampor och lysrör till LED. Genom ett statligt program kallat Ujala, samordnar myndigheter och delstater sina inköp till storskaliga upphandlingar. I februari hade 360 miljoner lampor förmedlats av Ujala, cirka en tredjedel av den miljard LED-lampor som hittills sålts i Indien.

På sin hemsida listar Ujala de beräknade årliga besparingarna: 47 miljarder kilowattimmar, pengabelopp motsvarande cirka 25 miljarder kronor, samt 38 miljoner ton koldioxidutsläpp. Maxbelastningen på elnäten bedöms ha minskat med 9.400 megawatt jämfört med om traditionella ljuskällor hade använts.

Glesare lampbyten sparar arbetstimmar

Även i Sverige har övergången till LED-lampor positiv effekt på växthusgasutsläppen –  om än mindre eftersom svensk el bara till mindre del produceras av fossila bränslen. Pengar sparas förstås ändå, något som förstärks av att lampbytena ofta samordnas med installation av nya armaturer och bättre styrsystem. Hos företag och i offentliga miljöer såsom gatubelysning sker stora besparingar i arbetstiden som krävs för att byta ljuskällor, eftersom LED-lampor har mångfalt längre liv.

Parallellt med skiftet till LED-belysning syns också framväxten av en ny affärsmodell kring belysningen hos företag och kommuner. Från att ha köpt lampor går de allt oftare över till att köpa belysning som tjänst. Internationellt kallas det ofta “lighting as a service”, i parallell till IT-världens skifte till “software as a service”. Philips uppdrag för Swedavia på Arlanda flygplats har fått viss uppmärksamhet. Även Vattenfall erbjuder belysningstjänster: installationer och renoveringar (som här i Motala) såväl som helhetsavtal kring belysning som tjänst. Och här finns belysningstips.

En uppfinning som gör skillnad

Lysdiodslampor med vitt ljus möjliggjordes genom ett forskningsgenombrott på 1990-talet, den blåa lysdioden som tre japanska forskare kom att få Nobelpriset i fysik för 2014: Isamu Akasaki,  Hiroshi Amano  och Shuji Nakamura. I dag står det klart att det är en av de enskilda uppfinningar som haft allra störst effekt för den globala hållbarheten.

Enligt IEA:s hållbara utvecklingsscenario, som belysningen alltså tycks klara av att följa, ska 90 procent av alla lampor som säljs i världen år 2030 vara baserade lysdioder. Deras effektivitet –  alltså förmågan att omsätta en watt el till ljus –  väntas upp från dagens nivåer runt 80–120 lumen per watt till i genomsnitt 160 lumen per watt. Traditionella glödlampor gav bara runt 13 lumen per watt.

(Foto: Simone Hutsch/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!