Hållbarhet och socialt engagemang, Stadsplanering, Innovation

Framtiden är ljus, hållbar och väldigt smart!

Publicerad: 2021-07-01 Uppdaterad: 2022-05-13 kl. 08:14

Utomhusbelysning

Utomhusbelysningen påverkar oss alla, och bidrar till att skapa säkra, trivsamma och trygga miljöer. Idag är vår svenska belysningsinfrastruktur väl utbyggd vilket öppnar upp för enorma möjligheter till att samnyttja infrastrukturen och hitta nya, innovativa och klimatsmarta lösningar.

I stort sett överallt där det finns människor finns det belysning. Hur kan vi använda denna befintliga infrastruktur av stolpar och ljusarmaturer på ett smartare sätt? Kan vi integrera andra funktioner? Svaret från belysningsbranschen är ett tydligt Ja! Och mycket händer redan.

Den smarta staden växer

Den smarta staden nyttjar digitalisering och ny teknik på ett hållbart sätt för att förbättra människors livskvalitet och effektivisera funktioner och tjänster. Med den fantastiska infrastruktur som utomhusbelysningen utgör idag, finns många möjligheter att hitta nya användningsområden.

– Redan idag har vi smart belysning på många platser runt om i Sverige som bland annat ger oss möjlighet att kontrollera och styra varje enskild armatur. Det innebär att belysningen exempelvis kan styras utifrån närvaro eller tid på dygnet. Detta medför både reducerad energiförbrukning och minskade kostnader, förklarar Per Redtzer, affärsområdeschef för utomhusbelysning på Vattenfall Services.

Att installera en laddfunktion i en befintlig stolpe tar bara runt tio minuter

Just nu utvecklas ljusarmaturer där man utöver själva ljuskällan även kan installera någon form av uppkopplad sensor. Det kan handla om rörelsedetektorer, sensorer som mäter föroreningar, temperatur och trafik och även mikrofoner som mäter buller eller reagerar på skottlossning. Möjligheterna att nyttja befintlig infrastruktur för att i realtid samla in och kunna agera på data av olika slag är oändliga.

Även lyktstolparna kan användas på ett smart sätt. Redan idag installeras laddstationer för elbilar i lyktstolpar, där en av de stora fördelarna är att man inte behöver gräva och lägga nya ledningar. En kommun som har valt att satsa på ladduttag i befintliga belysningsstolpar är exempelvis Askersund.

– Att installera en laddfunktion i en befintlig stolpe tar bara runt tio minuter. Det är ett extremt smidigt och billigt sätt att tillhandahålla nya laddplatser, berättar Vattenfall Services Andreas Andersson som har ansvarat för installationerna.

När vi så småningom går över till nästa generations mobilnät, 5G, kommer många fler basstationer att krävas för att säkerställa täckning. I framtiden kan dagens stora mobilmaster behöva ersättas av ett flertal mindre master som placeras nära varandra. Även här kan lyktstolparna bli mycket användbara.

Självförsörjande utomhusbelysning

Solceller och batteripack används redan i dag inom många områden för att hjälpa till att upprätthålla kapaciteten i elnätet. I framtiden kan det även vara aktuellt med denna typ av lösning även för utomhusbelysningen.

– I södra Sverige fungerar solceller bra, men längre norröver kan det krävas någon form av batteripack för att laga energin och kompensera för mindre solljus. Utmaningen är att få fram batterier som klarar det svenska klimatet, men utvecklingen går väldigt snabbt framåt, menar Per Redtzer.

Under den ljusare delen av året är belysningen i stort sett självförsörjande

I Sundbybergs stad har man sedan några år tillbaka en hybridanläggning med sju ljusarmaturer installerad i en lekpark. Anläggningen drivs av ett batteripack som laddas genom solceller och ett litet vindkraftnät i parken. Tekniken har levererats av Tellux och installerats av Vattenfall Services.

– Under den ljusare delen av året är belysningen i stort sett självförsörjande, men mycket hänger på batteriernas kapacitet att lagra energi. Nu i höst kommer nya batterier med ännu bättre kapacitet att monteras, berättar Bengt Larsson, ljusingenjör på Sundbybergs stad.
1
Även i Uppsala kommun pågår ett testprojekt med belysning på ett industriområde, där anläggningen är helt bortkopplad från elnätet och enbart drivs via stora batterier.

Mer ljus
gav mer lek

När LED-belysningen introducerades handlade allt om energibesparing. Idag ställs helt andra krav. Aspekter såsom ljustemperatur, färgåtervinning, design och estetik är nu minst lika viktiga. Många kommuner installerar specialdesignade armaturer för att på ett estetiskt tilltalande sätt komplettera arkitekturen och smälta in i miljön.

Ett spännande designexempel är lekparken Tegnerparken i Uppsala, som i folkmun ofta kallas Giraffparken. Här har man installerat en innovativ belysningslösning för att öka barnens möjligheter till utomhuslek. Energisnåla LED-armaturer tillsammans med ett avancerat styrsystem gör att varje armatur kan styras var för sig och på distans. För att stärka lekparkens inriktning installerades en kreativ ljusinramning med ett giraffmönster som projiceras på marken och fasader.

Resultatet? Efter den nya installationen upplevdes parken som mer tillgänglig och en undersökning visade att utomhusleken ökade med 27 minuter i genomsnitt per dag. 2
Foto: Signify

På senare tid forskas allt mer om vilken påverkan så kallade ljusföroreningar har på djur och natur. Studier har exempelvis visat att nykläckta sköldpaddor kryper mot upplysta städer istället för mot havet, att flyttfåglar blir desorienterade och krockar med upplysta byggnader och att fiskägg inte kläcks på grund av för mycket artificiellt ljus.

– Genom att utveckla belysningen och skapa möjlighet att exempelvis plocka bort vissa ljusfrekvenser, välja varmare färgtemperaturer och styra ljusbilden på ett smart och anpassat sätt kan dessa problem minska, berättar Hans Gyllner från Signfy som utvecklar innovativa belysningslösningar.

En sådan lösning kan vara att installera monokromt ljus, som vissa djur och insekter har svårt att se. På så sätt störs de inte av ljuset på samma sätt som med traditionell belysning.

Kompetens för framtidens belysning

I takt med att tekniken utvecklas, måste även kompetensen för att sköta framtidens mer teknikintensiva installationer utvecklas. Med flera hundra tusen uppkopplade armaturer kommer även felmeddelandena att öka. Det kommer att ställa krav på rätt resurser och förståelse för systemets uppbyggnad för att kunna göra korrekta analyser och insatser. Vattenfall Services som är Sveriges största belysningsentreprenör lägger stort fokus på att hålla sig ajour med den snabba teknikutvecklingen.

– Nyckeln till framgång är det nära samarbete vi har med både innovativa teknikleverantörer som driver utvecklingen och orädda, framåttänkande kunder som vågar bryta ny mark. Vi lever i en spännande tid där allt är möjligt! avslutar Per Redtze.

Vill ditt företag ta nästa steg i hållbarhetsarbetet? 

Läs allt du behöver veta på vår sida Hållbarhet för företag

Bildkälla översta bilden: Tellux

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!