Byggande

Ny certifiering för klimatneutrala byggnader

Publicerad: 2020-10-09 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 07:32

Ny certifiering för klimatneutrala byggnader

2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Det ställer höga krav på bygg- och fastighetsbranschen att ställa om. Ett viktigt verktyg för att lyckas är den nya, tuffa certifieringen NollCO2

Drygt en femtedel av de svenska utsläppen av växthusgaser kommer i dag från bygg- och fastighetssektorn. Därför har hållbarhetsorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) tagit fram NollCO2, en certifiering som används tillsammans med någon av de befintliga certifieringarna Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen.

– NollCO2 är en standard för nettonoll klimatpåverkan av en byggnad genom hela dess livscykel. Intresset från branschen för detta är enormt, det finns nu ett konkret verktyg för att uppnå klimatneutrala byggnader, säger Pia Stoll, chef för GreenBuilding och NollCO2 på SGBC.

 Mataffär första klara projektet

Hittills har sex olika pilotprojekt för den nya certifieringen inletts. Det 14 000 kvadratmeter stora kontorshuset Hyllie Terrass i Malmö är ett exempel och Lidls nya butik i Visby ett annat. Det senare av de två projekten är färdigbyggt och har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. 
– Lidl i Visby är Sveriges första NollCO2-byggnad. Man modellerade allt väldigt noga i början och därefter gick det fort att bygga, säger Pia Stoll.

Butiksbyggnaden, som invigdes i somras, är helt i trä och har solceller och växtlighet på taket. Energisystemet har utformats för att kunna ta tillvara spillvärme. Man har också begränsat byggnadens volym och anpassat exempelvis glasytor, isolering och solavskärmning för att minimera energiförbrukningen. 

Regelbundna kontroller

Lidl-butiken, liksom alla NollCObyggnader, kontrolleras med jämna intervall under hela sin livstid ända fram till demontering. 
– Byggnaden verifieras senast tre år efter att den tagits i drift. Materialen som byggts in ska vara dem man tog med i sin design och så vidare. Vi kollar också att energianvändningen är på den nivå som sagts. Återrapportering sker därefter vart femte år. Vi släpper alltså inte projekten, säger Pia Stoll.

 I dag är det inte möjligt att bygga helt klimatneutralt eftersom fossila energikällor fortfarande används i tillverknings- och byggprocesser. Därför måste en certifierad byggnads återstående klimatpåverkan balanseras med andra åtgärder. 

– Det kan göras genom nya investeringar i förnybar el on- eller offsite eller genom att nya investeringar i energieffektiviseringar i befintliga byggnader, säger Pia Stoll.

Läs mer om hur du som fastighetsägare kan optimera din elkonsumtion här.

 Leverantörer påverkas av kraven

För energianvändningen i en färdigställd NollCO2 certifierad byggnad gäller Boverkets energihushållningskrav. Men projekten bestämmer själva vilka lösningar de vill använda för att leva upp till kraven.  

Störst påverkan kommer NollCO2 att få på produktionen av material och byggdelar, spår Pia Stoll. En förutsättning för att ett projekt ska certifieras är ju att även leverantörerna reducerar sitt klimatavtryck. I Skanskas byggprojekt Hyllie Terrass används exempelvis grön betong, som är betydligt mindre energikrävande att framställa än vanlig betong. 
– Klimatkraven kommer bidra till att hela marknaden förändras och NollCO2 kommer göra så att det går ännu snabbare, säger Pia Stoll.

Mer om certifieringen

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening inom hållbar samhällsbyggnad med cirka 400 medlemmar i bygg- och fastighetssektorn. I september 2020 lanserade SGBC certifieringen NollCO2, som kräver att en byggnads livscykels klimatpåverkan är netto noll. 
Sex pilotprojekt har varit delaktiga i att ta fram NollCO2: 

(Foto: Hyllie Terrass/Skanska)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!