Energiteknik, Fjärrvärme

Kärndrivna fjärrvärmeverket har nått slutet

Publicerad: 2020-06-16 kl. 09:35

ågestaverket

När Ågestaverket, Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, togs i drift 1964 var det inte främst för att förse landet med stor mängd billig el – utan för att försörja nybyggda Stockholmsförorten Farsta med fjärrvärme.

Ågestaverket, som tillhör Vattenfall, har stått praktiskt taget intakt sedan det togs ur drift redan efter tio år – 1974. Men nu, ytterligare 46 år senare, har det börjat rivas. Den stilfulla industrimiljön till trots, så bedömdes det gamla kärnkraftverket sammantaget vara en olämplig plats att göra om till museum.

Rivningen kommer nu att pågå i flera år. Vattenfall har skyldighet att svara för rivningen av sin anläggning, men har avvaktat bättre möjligheter till förvaring av de radioaktiva resterna. Ny el och ventilation har installerats för att se till att radioaktiva partiklar inte läcker ut när reaktor, styrstavar och kylsystem ska sågas itu, slipas ner och säkras i behållare inför slutförvar. Mellanförvar sker vid Studsvik utanför Nyköping. Enligt Vattenfalls ansökan om att få riva Ågestaverket väntas nedmontering och rivning ta tre till sex år.

För dig som vill veta mer om det speciella rivningsprojektet har Vattenfall publicerat ett rikt reportage med intervjuer.

Under diskussionerna inför rivningsstarten uttryckte Länsstyrelsen önskemål om att den unika industrimiljön skulle bevaras som minnesmärke från det kalla krigets epok. Men att förena bevarande med säkerhet skulle vara en utmaning, och idén släpptes. På sajten digitaltmuseum.se kan man dock njuta av 268 högupplösta bilder från en fotodokumentation i bland annat Tekniska museets regi kring 2006.

I en vetenskaplig artikel publicerad 1978 konstaterade konstruktören Peter Margen att Ågestas kärndrivna värmeproduktion inte heller fått några efterföljare i världen. Vid det laget var däremot Sveriges storskaliga elproducerande kärnkraft väl i gång. Ågestaverkets kapacitet var först 50, senare 70, megawatt värme, samt 10 megawatt el. På 1980-talet utvecklades viss kärnkraftsdriven fjärrvärme i Östeuropa – och i dag diskuteras idén återigen inför framtiden på vissa håll i världen, utifrån ny teknik.

Trots nedläggningen av bygdens eget kärnkraftverk fortsätter Farstas fjärrvärmenät att värma husen, årtionde efter årtionde. På senare decennier kommer värmen från avfallseldade Högdalenverket.

Rivningsansökan och mer information kring den påbörjade avvecklingen av Ågestaverket hittar du här.

(Foto: Nisse Cronestrand / Tekniska museet)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!