Energiteknik, Hållbarhet och socialt engagemang

Inkråmet lyfts på plats vartefter ”Carpe” växer upp

Publicerad: 2020-04-17 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:34

inkråmet-lyfts-på-plats-carpe-futurum

I snabb takt har Vattenfall Värmes område på Boländerna i Uppsala fortsatt att byta skepnad under våren. Stora komponenter lyfts nu in i den nya biobränslepannans byggnad i den ordning, nerifrån och upp, som de ska monteras.

Hittills har byggschemat på det hela taget inte försenats av försiktighetsåtgärderna mot den pågående coronaepidemin, men senare under våren kan de få större påverkan. Exempelvis kan personal hos leverantörer omfattas av begränsningar för hur de kan arbeta. Vi på Vattenfall anpassar löpande planerna efter verkligheten. Främst sätter vi alltid medarbetares och leverantörers välmående, och våra energileveranser i Uppsala.

Stålskelettet till Carpe Futurum – Uppsalas nya enorma biobränslepanna som ska stå klar hösten 2021 – har nu till stora delar kommit på plats.

Och vartefter huset växer upp, våning för våning, måste också de stora komponenterna lyftas in, de är för stora för att det ska kunna göras i efterhand. Nyligen lyftes den så kallade ångvärmeväxlaren in. Den spelar en central roll i överföringen av värme från pannans eld till det vatten som ska värma staden – en process som ska kunna ge 90 megawatt. Ytterligare cirka 20 megawatt tas till vara när rökgaser kondenseras till vätska i anläggningens rökgasrening.

Ytterligare en stor komponent som nyligen lyftes in är matarvattentanken. Mobilkranen som lyfte den har kapacitet på 500 ton om det behövs, och innan den kranen är klar i Uppsala har den gjort fler tunga lyft.

Hela området berörs

De snabba pågående förändringarna märks inte bara vid själva Carpe Futurum-byggnaden, utan även i området runtomkring.

Personal som tidigare har rört sig på Vattenfall Värme-området har vant sig vid att åka under stora ledningar som har försörjt det gamla kraftvärmeverket med bränsle. Nu förändras ”gatubilden”, när dessa monteras ner.

I sydöstra hörnet har den nya dagvattendammen besiktigats i vårsolen.

Carpe Futurums våning tre har börjat monteras, och bilden visar inlyftningen av den så kallade matarvattentank som nyligen anlände från Estland. På bilden når stålstolparna cirka 36 meter över marken. Den färdiga byggnaden blir över 50 meter hög. Foto: Kjell KarlssonÅngvärmeväxlaren, före inlyftningen i Carpe Futurum. Foto: Kjell Karlsson

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!