Fjärrvärme, Uppsala

Här byggs fossilfri fjärrvärme för framtidens Uppsala

Publicerad: 2019-09-11 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:20

carpe-futurum-uppsala

Byggarbetet för den biobränsleeldade jätteanläggningen Carpe Futurum, som ska stå klar 2021, har nu tagit fart rejält på Vattenfall Värmes område i Boländerna i Uppsala.

Pratet om växande städer och omdaningen mot ett fossilfritt samhälle kan kännas abstrakt och avlägset ibland. Men mer konkret kan bilden av utvecklingen knappast bli än för den som nu besöker korsningen Bolandsgatan–Stålgatan, och blickar ut över byggarbetsplatsen hos Vattenfall Värme.

I april började arbetet bli märkbart för många Uppsalabor, då två gula lyftkranar tog plats där. Och den som vill se mer av byggverksamheten kan lätt göra det från kullen vid korsningen, och enklast då kanske terrassen vid restaurang Heat.

En flermiljardsatsning

Om två år ska den stå klar, den över 50 meter höga, nyskapande biobränsleanläggningen Carpe Futurum – med sin skorsten som når 100 meters höjd. Carpe Futurum utgör största delen i en satsning på totalt 3,5 miljarder kronor som nu görs på Vattenfall Värmes verksamhet i Uppsala. På vinterhalvåret – när förbränningen av avfall i andra änden av området inte räcker för att försörja Uppsala med fjärrvärme – kommer Carpe Futurum att stå för en stor del av värmeproduktionen. Det ska ske genom eldning av organiska bränslen som returträ och bioolja.

Ska minska koldioxidutsläppen kraftigt

Efter många års planering började byggfasen i våras med bland annat betongfundamentet för skorstenen, med 330 kubikmeter betong. Vid sidan av biobränslepannan byggs stora silor för bränslet.

Att biobränslena för Carpe Futurum ersätter torv, som är fossilt, kommer att leda till en nettoutsläppsminskning med motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Ytan som anläggningen byggs på har till härom året varit uppställningsplats för containrar med just torv. Satsningarna medför att Vattenfall Värme i Uppsala uteslutande kommer att elda förnybara eller återvunna bränslen.

Genom innovation utvecklas Uppsalas framtida fjärrvärme.

(Illustration: Liljewalls)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!