Innovation, HYBRIT

Fossilfritt stål kräver snabb tillståndsprocess

Publicerad: 2021-08-23 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 13:58

Fossilfritt stål kräver snabb tillståndsprocess

Redan om fem år ska fossilfritt stål tillverkas i kommersiell skala. HYBRIT-projektets omställning av järn- och stålindustrin beräknas kunna minska Sveriges koldioxidutsläpp med hela 10 procent! Men den ambitiösa tidplanen kräver samhällets fortsatta stöd och snabbare tillståndsprocesser för nya elnät.

Det är lätt att glömma bort, men det var bara fem år sedan som SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt drog igång projektet HYBRIT. Namnet är en förkortning av Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology och kan innebära det största teknikskiftet inom järn- och stålindustrin på tusen år. Det är också ett initiativ som på sikt kan sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med uppåt 10 procent.

Första fossilfria järnet redan här

Den nya processen för malmbaserad ståltillverkning innebär att man istället för kol använder fossilfri vätgas för att reducera bort syret i järnmalmen. Vätgasen framställs med hjälp av fossilfri elektricitet och den enda restprodukten är vatten.

Vätgaslagring ger möjlighet att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el

För att tillverka ett ton stål med traditionell teknik, med masugn, går det åt drygt ett halvt ton kol och varje ton stål genererar i sin tur cirka 1,6 ton koldioxid i SSAB:s produktion, som ändå har bland den mest koldioxideffektiva ståltillverkning som finns i världen (snittet i världen ligger på cirka 2 ton). Dagens tillverkning medför alltså enorma koldioxidutsläpp. Genom att som i HYBRIT använda vätgas, framställt av fossilfri el, minskar i ett slag koldioxidutsläppen vid ståltillverkning med hela 90 procent.

HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå, som startades i augusti 2020, har redan nu producerat omkring 100 ton så kallad järnsvamp reducerad med 100 procent fossilfri vätgas. Järnsvamp är rent färdigt järn och den råvara som används för att producera själva stålet.
SSAB ska redan i år börja med provleveranser av fossilfritt stål, baserat på fossilfri vätgas, till Volvo Group.

Storskalig vätgaslagring ett måste

I anslutning till pilotanläggningen i Luleå sprängs nu också för ett 100 kubikmeter stort underjordiskt bergrumslager. Här ska tester göras av tekniken för storskalig lagring av fossilfri vätgas. Ett pilotlager som ska vara i drift fram till 2024 och ha en rörledning in till anläggningen där vätgasen produceras. HYBRIT kommer att kräva stora mängder vätgas.

– Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i HYBRIT.

Extra viktigt att tillståndsprocesserna kan leverera i samma takt som den fossilfria stålproduktionen

I våras stod det klart att HYBRIT-projektets industriella produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp ska etableras i Gällivare kommun. En demonstrationsanläggning ska vara klar 2026 och sedan följas av ytterligare en anläggning 2030, med en sammanlagd kapacitet på 2,7 miljoner ton fossilfri järnsvamp per år.

– Nu blir det extra viktigt att tillståndsprocesserna kan leverera i samma takt som den fossilfria stålproduktionen, säger Anna Borg, VD och koncernchef Vattenfall.

Snabbare tillståndsprocess krävs

Vid sidan om de tekniska utmaningarna bakom ett sådant här jätteprojekt krävs det också, som Anna Borg säger, att myndigheter och staten gör sin del när det gäller lagstiftning och tillståndsprocesser. Det kan handla om tiden det tar att få tillstånd för att bygga nya elnät eller exempelvis ledtider för eventuella miljötillstånd som krävs.

Det vi måste göra här och nu är framför allt att bygga ut nätkapaciteten

I ett rundabordssamtal tillsammans med HYBRIT:s övriga ägare och företrädare för regeringen i maj i år tog Anna Borg upp bristen på tillräcklig nätkapacitet som ett problem för HYBRIT på kortare sikt. På lite längre sikt är det ett måste att öka den fossilfria produktionen av el då prognoser visar att elanvändningen kommer att dubbleras de närmaste decennierna.

– Det vi måste göra här och nu är framför allt att bygga ut nätkapaciteten och se till att den elen vi faktiskt har kan användas till de projekt där det behövs och att den typen av utbyggnad kan ske tillräckligt snabbt, säger Anna Borg.

Fakta om fossilfri energi från Vattenfall:
Vattenfalls fossilfria elproduktion är en förutsättning för HYBRIT-projektets krav på hållbarhet och utsläpp av växthusgaser. SSAB tillverkar i dag nära 9 miljoner ton råstål per år. HYBRIT-tekniken kan på sikt ersätta den nuvarande masugnsprocessen som används i SSAB:s anläggningar.
Inom fossilfri stålproduktion har även bolaget H2 Green Steel planer på kommersiell produktion i Sverige med start 2024.

Läs mer om HYBRIT-projektet på Vattenfall.com och på SSAB.se.
och på vår sida Energiomställningen

Bild: LKAB

Fem steg för att ditt företag ska uppnå en helt klimatneutral elförbrukning
Genom att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete och säkerställa att din elleverantörs energiproduktion är klimatredovisad är du på god väg mot klimatneutralitet. Ladda ner vår guide:

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!