Fjärrvärme

Fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig efter prisjustering

Publicerad: 2023-09-14 Uppdaterad: 2023-09-14 kl. 07:14

Fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig efter prisjustering

Stigande bränslepriser har slagit hårt mot fjärrvärmesektorn. Fjärrvärme från Vattenfall förblir dock ett konkurrenskraftigt alternativ. Nästa år väntar en genomsnittlig prishöjning på 17 procent för företagskunder. 

I slutet på juni i år flaggade Energiföretagen för att det senaste årets oro på energimarknaden nu påverkat fjärrvärmesektorn. ”Vi har ett förändrat omvärldsläge som har gett kraftigt ökade kostnader för att producera fjärrvärme”, skrev organisationen i ett pressmeddelande

Vattenfalls prisjustering på fjärrvärme för 2024 blir i genomsnitt 17 procent för företag och bostadsrättsföreningar, samt 13 procent för villor. 

Vi befinner oss i en extrem situation. Vi förstår också att många av våra kunder kämpar

Kurosh Beradari 2Kurosh Beradari, försäljnings- och marknadschef, berättar att Vattenfall Värmes produktionskostnader har ökat mer än 50 procent på ett år. Orsaken är de rekordhöga bränslepriserna.

– Vi befinner oss i en extrem situation. Vi förstår också att många av våra kunder kämpar, inte minst om man tittar på fastighetsmarknaden. Det har vi noga beaktat i årets prisarbete. Även om 17 procent för företag och bostadsrättsföreningar är en betydande siffra sett ur ett historiskt perspektiv, så har vi ansträngt oss för att sprida ut det över tid.

En historiskt stabil utvecklingskurva

Han gör en jämförelse med inflationen under de två senaste åren.

– Den allmänna inflationen i Sverige betraktad sedan 2022 ligger nu på över 20 procent. Under samma period har Vattenfall höjt fjärrvärmepriset med upp till 6 procent. Så vi har absorberat en stor del av kostnadsökningen för våra kunder. Men nu måste vi använda det konkurrensutrymme vi har gentemot elbaserade alternativ för att kunna betala våra bränsleleverantörer.

Fjärrvärmepriset har en historiskt stabil utvecklingskurva, med små, förutsägbara justeringar. Är det här en tillfällig puckel? 

– Jag vågar inte sia om hur kriget mellan Ryssland och Ukraina kommer att utvecklas. Men när läget på energi- och bränslemarknaderna på kontinenten stabiliseras, kommer även fjärrvärmepriset att göra det. 

Hur arbetar ni för att hålla era egna kostnader i schack?

– Vi har haft, och har framåt, extremt hög fokus på kostnadskontroll internt. Vi ser över alla områden där vi kan spara pengar. Men den stora potten handlar om bränslekostnader, och där är vi en aktör av många som tvingats att acceptera det rådande höga priset på bränsle.

Kan du ge konkreta exempel?

– Ett konkret exempel är att vi arbetar nära våra leverantörer för att gemensamt effektivisera försörjningskedjan. Långsiktiga samarbeten eftersträvas för att nå bästa priser och villkor. Sedan undersöker vi bland annat möjligheten att köpa in bränsle från andra geografiska regioner, vilka bränslekvaliteter det skulle kunna gå att växla mellan och att etablera bränsleterminaler för att kunna ha större lager. Men de här insatserna kommer att ge effekt först efter en längre tid. Inte i närtid.

Fördelarna med fjärrvärme blir extra tydliga i oroliga tider. Som leveranssäkerheten

– För oss är kommunikation och tät dialog med våra kunder jätteviktigt, fortsätter Kurosh Beradari. Vi vill också visa de fördelar som våra fjärrvärmekunder har, som blir extra tydliga i oroliga tider. Exempelvis leveranssäkerheten och den i huvudsak lokala produktionen. Som fjärrvärmekund har man en trygg och stabil uppvärmningsform.

Du har jobbat med fjärrvärme i 15 år. Vad är det som gör dig mest stolt över att kunna erbjuda den här produkten?

– Hållbarhetsaspekten. Att fjärrvärmen var avgörande för att Sverige kunde ställa om från fossil uppvärmning till nästan 100 procent förnybar, som vi har i dag. Vår ambition är att bidra ännu mer till Sveriges hållbarhetsmål och att vara en viktig del i byggandet av framtidens städer, stadsdelar och cirkulära energilandskap.

 På vilket sätt är fjärrvärme ett viktigt val för framtiden?

– Sverige står inför ett enormt elbehov, nu när vi ska elektrifiera industrin och transporter. Att fjärrvärmen finns för uppvärmning avlastar elsystemet i hög grad. Fjärrvärmen blir alltså en nyckelspelare, en möjliggörare. Det, i kombination med konkurrenskraft på marknaden, är en kraftfull fördel för fjärrvärme, avslutar Kurosh Beradari.

Vill du veta mer om fjärrvärmepriset?

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!