EPD

Exempel på miljöredovisning av miljödeklarerad el

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:27

Exempel på miljöredovisning av mijödeklarerad el-logo

Vilka olika delar innehåller en miljöredovisning från Vattenfall? Och vilken data erhåller du kring energikällan i fråga? Vi visar dig vilken användbar information du får när du köper EPD-märkt el från Vattenfall och berättar vad du kan göra med den. Dessutom har vi tagit fram ett nedladdningsbart dokument som är helt kostnadsfritt och som innehåller samma typ av information som den miljöredovisningen du får. Läs vidare om detta är något som intresserar dig.

EPD-märkt el

Med miljödeklarerad el, eller EPD-märkt el, får du en tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan som elproduktionen medför. Du får kvantitativ data som baseras på livscykelanalyser och därför information om elens miljöpåverkan “från vagga till grav”. Detta innebär att all miljöpåverkan - från mineralutvinning till avveckling av kraftverket - räknas med. Vattenfall är världens första elproducent att endast sälja miljödeklarerad el som är certifierad enligt EPD-systemet.

Informationen du erhåller från miljödeklarationen har flera användningsområden 
och kan exempelvis direkt användas i din hållbarhetsredovisning samt i din kommunikation och marknadsföring. Eftersom kraven på transparens och redovisning blir allt högre blir EPD allt mer relevant. EPD-systemet är objektivt och grundas på miljöledningssystemet ISO 14025. Dessutom kvalitetssäkras uppgifterna av ett ackrediterat certifieringsorgan, vilket gör det både pålitligt och trovärdigt.

Miljöredovisning av miljödeklarerad el

När du köper miljödeklarerad el från Vattenfall får du en miljöredovisning. Miljöredovisningen är ett dokument där miljödeklarationen av energikällan presenteras. Miljöredovisningen tillhandahåller dig med kundspecifik data kring den miljöpåverkan din årliga elförbrukning ger upphov till. Som tidigare nämndes kan datan bland annat användas i hållbarhetsredovisningen och själva rapporten är anpassad för att användas i olika rapporteringssystem.

Miljörapporten innehåller en årlig sammanställning av din livscykeldata, som visar elens fulla miljöpåverkan genom hela livscykeln för olika miljöparametrar. Det inkluderar din resursanvändning, dina utsläpp samt det avfall och de biprodukter som din elförbrukning har gett upphov till. I rapporten kan du även läsa om den energikälla du har valt, om olika relevanta begrepp och om EPD-systemet. Miljöredovisningen visar kvantitativ och begriplig data, och är därför användbar i olika situationer.

Läs mer om vattenfalls hållbara produkter

produktion av vindkraftverk hos VattenfallSummering

I den här artikeln diskuterar vi miljöredovisning av miljödeklarerad el. Med miljödeklarerad el får du en tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan som elproduktionen medför. Den informationen presenteras i miljöredovisningen och kan användas för olika syften, bland annat för att uppfylla krav i olika rapporteringssystem och för att användas i kommunikationen gentemot kunder och investerare. EPD-systemet är tredjepartsgranskat, objektivt och grundas på miljöledningssystemet ISO 14025.

Själva miljöredovisningen är ett dokument, som innehåller en årlig sammanställning av elens fulla miljöpåverkan genom hela livscykeln för olika miljöparametrar. Datan har kvantifierats och är därför både begriplig och enkel att dela med sig. Om du vill veta mer om EPD-märkt el hos Vattenfall, kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt.

Om du vill veta mer om miljöredovisningens innehåll och data kan du ladda ner vårt exempel på miljöredovisning för vindkraft.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!