Energiteknik, klimatmål, Trender

Trendspaning 2021 - Corona, protektionism och samarbeten

Publicerad: 2021-05-25 Uppdaterad: 2021-05-25 kl. 12:56

Trendspaning 2021 - Corona, protektionism och samarbeten

Coronapandemin har bland annat lett till protektionism, men också visat hur beroende vi är av varandra och ställt frågan om vilken framtid vi vill ha på sin spets. I vårens trendspaning pekar vi på fem avgörande trender för både det nya energilandskapet och ditt företag.

Utökat partnerskap en förutsättning

Det nya fossilfria energilandskap som är under uppbyggnad förutsätter såväl innovativa lösningar som utökat partnerskap – faktorer där reaktionerna på coronapandemin har visat på både hot och möjligheter.

Vaccin-nationalism är en term som myntats i kölvattnet av att ett flertal rika länder har tecknat avtal direkt med läkemedelsföretag vid sidan om EU-avtal – vilket begränsar det totala lager som finns tillgängligt för andra.
Samtidigt har vi under pandemin visat en stark samhällsanda där vi i både stort och smått hjälpt varandra – ett intyg om att förändring går att driva riktigt snabbt, med samlad kraft.

Som privatpersoner, företag och samhälle utvecklar vi snabbt nya behov som påverkar energilandskapet. Omställningen till en fossilfri värld är en avgörande del av det nya välståndsbyggandet – och helt beroende av såväl innovativa spetslösningar som breda, branschövergripande samarbeten.

Potentialen i ”det nya normala”

Under 2021 har ”det nya normala” varit ett återkommande begrepp. Men vad innebär det? Hur ser vardagen ut sedan vaccinationerna har fått full effekt och pandemin har lagt sig? Regeringschefer och ledare i flera länder har talat om covid-19 i termer av krig och om viruset som en fiende ibland oss. I den rika delen av världen har man gjort enorma satsningar för att hålla ekonomin i gång trots pandemin. Samtidigt ser vi hur fattigdom, hunger och andra dödliga sjukdomar ökar bland världens mest utsatta, inte minst bland barn. Kraften finns, men kan vi samla den och hur riktar vi den framöver? Hur påverkar pandemin chansen att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030?

Energisektorn är i snabb omvandling och är en avgörande faktor för att den gröna omställningen ska bli verklighet. Här krävs samarbete och helhetstänk för att nå fram.

I vårens trendspaning listar vi fem breda trender och hur de påverkar både ditt företag och energilandskapet. Vi går bland annat igenom:

  • De avgörande faktorerna bakom dagens snabba teknikgenombrott.
  • Hur kraften hos de många kan vara både positiv – och negativ.
  • Varför så många hellre prenumererar på en tjänst, än köper en produkt.
  • De innovationer som kan driva utvecklingen från fossilfritt i går till klimatneutralt i dag och klimatpositivt i morgon.

Trendspaning 2021 - Corona, protektionism och samarbeten

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!