Lagar och skatter

Anpassa ditt företag inför CSRD och krav på hållbarhet och rapportering

Publicerad: 2023-11-28 Uppdaterad: 2023-11-29 kl. 09:10

Anpassa ditt företag till kommande krav på hållbarhet och rapportering

Den nya regelverket Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en del av EU:s hållbara tillväxtstrategi och har som mål att förbättra kvaliteten av den information som företag redovisar om sin sociala och miljömässiga påverkan. Vilka företag omfattas av CSRD? När träder regleringen i kraft och varför är det viktigt att företag som ännu inte omfattas börjar granska dess betydelse redan nu? I vår senaste guide får du en grundläggande förståelse för EU:s nya direktiv. 

CSRD är en ambitiös reglering som syftar till att förbättra hållbarhetsrapporteringen för företag inom EU. Genom att införa europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) kräver CSRD att företag blir fullständigt transparenta när det gäller deras påverkan på miljön, deras sociala ansvar och deras styrning.

Artikel: Vad är CSRD? - Hot och möjligheter

Leverantörskedjans roll

En av de mest centrala aspekterna som CSRD fokuserar på är hållbarheten i leverantörskedjan. Företag måste nu noggrant granska och förbättra sina relationer med underleverantörer och kunder för att säkerställa att hela värdekedjan uppfyller de nya hållbarhetskraven. Effektiv kommunikation med alla intressenter, inklusive kunder och leverantörer, är avgörande för att säkerställa att företagets hållbarhetsmål inte bara uppnås utan också kommuniceras på ett transparent sätt. 

Vår guide: Hållbarhet och rapportering

För att hjälpa företag att förstå och uppfylla dessa nya rapporteringskrav erbjuder vår guide Hållbarhet och rapportering - Strategier för att möta CSRD och uppfylla kundernas förväntningar på hållbarhet värdefulla insikter och steg för hur du kommer igång.

Förstå CSRD och ta del av våra tips i vår guide: 

New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!