Lagar och skatter, omställning

Stoppdatum för elcertifikat föreslås

Publicerad: 2020-10-08 kl. 10:48

Stoppdatum för elcertifikat föreslås

2035 ska bli slutåret för systemet med elcertifikat, ett ekonomiskt stöd för att öka produktionen av förnybar el. Det föreslår nu regeringen. Bakgrunden är att det satta energimålet väntas nås tio år tidigare än beräknat.

Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att stimulera utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige. Stödet har getts till producenter av vindkraft, viss vattenkraft och biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Sedan det infördes har den förnybara elproduktionen ökat med nästan 42 TWh, enligt Energimyndigheten. Det motsvarar mer än en femtedel av Sveriges elanvändning.

Oväntat snabb utbyggnadstakt

Men 2035 ser ut att bli slutåret för stödet. Det föreslår i alla fall regeringen. Förslaget innebär att inga nya anläggningar som byggs efter 31 december 2021 ska kunna tilldelas elcertifikat, som ger rätt till stöd under 15 år. Bakgrunden är att utbyggnadstakten av förnybar energi har gått snabbare än förväntat.

– Det ser ut som att målet för 2030 kommer att ha nåtts redan i år, eller under nästa år. Och mycket av den förnybara elproduktionen kan nu stå på egna ben, förklarar Roger Östberg, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Huvudsyftet med elcertifikatsystemet har varit att täcka upp för de extra kostnader som utbyggnaden i förnybar elproduktion inneburit. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt är elhandelsföretag skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, en så kallad kvotplikt.

– Kostnaderna för förnybar elproduktion har under utbyggnadsfasen varit högre än elintäkterna. Det har elcertifikatstödet balanserat genom att priset på certifikaten har kommit upp till en nivå som har skapat lönsamhet för utbyggnaden av förnybar elproduktion, förklarar Roger Östberg.

Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen har nu kommit till en punkt där verksamheterna kan stå på egna ben – stödsystemet kan därför avslutas tidigare än det planerade slutåret 2045, enligt regeringen.

Energiföretagen uppskattar tydlighet

På branschorganisationen Energiföretagen tar man emot förslaget med dubbla känslor, enligt Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på organisationen. Men han konstaterar att fördelarna överväger nackdelarna.

– Det innebär visserligen att vissa investeringar får lägre lönsamhet än planerat, men det är bra att vi nu får en tydlighet i vad som gäller på elmarknaden framöver så att investerare kan göra bättre prognoser. Att sluta med subventioner till vissa produktionsslag, eftersom de inte behövs längre, gör också att vi får en bättre fungerande elmarknad över tid, säger han.

De senaste åren har priserna på elcertifikat minskat kraftigt till följd av de minskade behoven, stödet har därför i praktiken ändå börjat fasas ut, enligt Per Holm.

Beslut om stoppdatum för elcertifikat väntas fattas av riksdagen under hösten. Per Holm tror att förslaget kommer att godkännas. Avgörande för att gå vidare med ett avslut är dock att det har kommit in tillräckligt med ny förnybar elproduktion i systemet innan stoppdatumet träder i kraft, annars föreslås att datumet flyttas fram.

Mer information om förslaget finns på regeringens webbplats.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!