Lagar och skatter

Nya regler för energiskatten

Publicerad: 2021-04-01 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 13:42

Nya regler för energiskatten

Den 1 januari offentliggjorde den svenska regeringen energiskatten för 2021. Då introducerades en förändrad skattesats för el som innebar att den nya energiskatten för 2021 är 35,6 öre/kWh (44,5 öre/kWh inklusive moms). Drygt två månader senare, den 3 mars, har nu riksdagen beslutat om en tillfällig utvidgning av möjligheten att ge skattebefrielse för företag i ekonomiska svårigheter.

Energiskatten som företag är skyldiga att betala kan variera kraftigt. Dels beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, men även var någonstans i landet som företaget utövar sina tjänster. Viss typ av verksamhet har dessutom rätt till lägre eller ingen energiskatt, men det är inte alltid helt enkelt att veta vad som gäller.

2018 ändrades bestämmelserna till att det är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatten och som därefter redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. En rad nya verksamheter fick dessutom rätt till skattelättnader, bland annat vissa datacenter, och gränsen för snabbare återbetalning från Skatteverket sänks.

Lättnader av energiskatter under coronapandemin

Det nya beslutet om tillfällig utvidgning av skattebefrielse den 3 mars innebär att företag som drabbats hårt av ekonomiska problem till följd av pandemi även fortsatt kan få nedsatt energiskatt. Den tillfälliga utvidgningen gäller företag som efter den 29 februari 2020 hamnat i svårigheter och gäller för perioden 1 mars 2020 till 30 juni 2021. Det träder i kraft den 1 april. Om man tidigare fått avslag enligt de då gällande regelverken måste man begära omprövning för att kunna ta del av den nya nedsättningen. Lagändringen syftar till att möjliggöra fortsatt arton olika energi- och koldioxidskattenedsättningar för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under pandemin.

Har ett företag – helt eller delvist – inte kunnat bedriva verksamhet under pandemin kommer man kunna ta del av befintligt stöd under förutsättning att företaget under perioden 1 april till 30 juni 2021 yrkar avdrag eller ansöker om återbetalning för perioden 1 mars till 30 juni 2021. Företag som däremot redan försatts i konkurs – före den 1 april 2021 – kan inte ta emot stöd.

Regeringens beslut innebär att elnätsföretag får fortsätta debitera den så kallade Norrlandsskattesatsen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter efter den 1 mars 2020. Läs den detaljerade beskrivningen på Skatteverkets hemsida här.

För att läsa mer om vad som gäller kring lättnaderna av energiskatten under pandemin kan du ladda ner vår skatteguide för 2021. I guiden finner du även annan viktig information om skattereglerna kring energi som ditt företag bör hålla koll på. 

Har du koll på vad som gäller när det kommer till energiskatter? Ladda ner vårt whitepaper där vi samlat allt du behöver veta och läs även:
> Lagar och skatter

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!