Energiteknik, Kunder, power-as-a-service

Power-as-a-Service säkrar produktionen för AstaReal

Power-as-a-Service säkrar produktionen för AstaReal

I AstaReals anläggning utanför Stockholm produceras sedan 1995 astaxantin som är en kraftfull antioxidant som bildas i vissa alger. Processen tar ungefär fyra veckor och ett eventuellt produktionsstopp kan bli förödande. För AstaReal är det Vattenfalls Power-as-a-Service funktionslösning som tryggar driften.

AstaReal är pionjärer inom odling av mikroalger och har utvecklat en mycket avancerad och unik teknologi för att odla mikroalger och utvinna astaxantin, en antioxidant med bevisade positiva hälsoeffekter. När företaget startade var de först i världen med att kommersiellt producera naturlig astaxantin och utvecklingen har därefter gått i rask takt.

 

 

Elberoende avancerad produktion

Odlingsprocessen av algerna börjar i laboratoriet och överförs sedan till fotobioreaktorer. När algerna har nått en optimal mognad är de redo att skördas, krossas och torkas. Resultatet är ett pulver med hög koncentration av astaxantin. Hela processen, som tar ungefär en månad, kräver bland annat kontrollerade temperaturer, anpassat ljus, vatten- och luftcirkulation samt sterila miljöer.

- En säker elleverans är av yttersta vikt för vår verksamhet. Ett elavbrott skulle orsaka ett stort produktionsstopp med risk att algerna dör, förklarar Thomas Sundström, underhållschef på AstaReal.

Elanläggning Ställverk Transformator driftsäkerhet elsäkerhet

Minskad risk för driftstopp

Majoriteten av alla verksamheter är idag helt beroende av en väl fungerande elförsörjning. För att trygga sin produktion och öka driftsäkerheten har AstaReal valt att satsa på Power-as-a-Service. Konceptet handlar om att låta en leverantör äga och ta ett helhetsansvar för elanläggningen. Som användare köper du istället elkraft som tjänst, som då anpassas efter just din verksamhets behov.

Läs mer om högspänning, ställverk och transformationer

- Vi valde Vattenfalls tjänst Färdig Elanläggning som bland annat erbjuder reservkraftgenerator vilket säkrar vår produktion om ett elavbrott skulle uppstå. Vårt samarbete innebär också att Vattenfall sköter allt underhåll för transformator-stationerna och inkommande högspänningsaggregat, berättar Thomas Sundström.

IMG_6321

En framtidssäkrad, hållbar lösning

Färdig Elanläggning, eller Power-as-a-Service som det ofta kallas, innebär även många andra fördelar. Kapital kan frigöras eftersom behovet av investeringar för elförsörjningen försvinner. Elsäkerhetsansvaret tas över av expertkompetens som dessutom kan säkerställa att elanläggningen kontinuerligt utvecklas och moderniseras. Lösningen att låta Vattenfall äga elanläggning blir samtidigt långsiktigt hållbar och kan snabbt skalas om utifrån verksamhetens behov. 

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

- För oss på AstaReal är energi som tjänst perfekt och Vattenfalls lösning har hittills fungerat felfritt. Vi kan lägga fokus på det vi kan bäst – vår kärnverksamhet – och behöver inte ta ansvar för eller oroa oss för eldistributionen, avslutar Thomas Sundström.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!