Energiteknik, power-as-a-service

Vattenfall bidrar till kretsloppsodling för tomater och lax

Tomat

Helhetslösningen Färdig Elanläggning var en tjänst som passade som fisken i vattnet för Agtira (Tidigare Peckas Naturodlingar), som har ett helt eget kretsloppstänk med tomatodling och egenodlad regnbågslax. Nu kan Agtira fokusera helt på sin kärnverksamhet.

 Fortlax (1)

Helhetslösning

När Agtira stod inför att bygga ut sin anläggning kunde Vattenfall Network Solutions erbjuda en helhetslösning. Färdig Elanläggning, som är en del av Power-as-a-Service, är en funktionslösning där Vattenfall levererar värde genom att ta ansvar för elanläggningen och dess skötsel. Medan Agtira fokuserar på sin kärnverksamhet kommer Vattenfall ansvara för allt från ägande, projektledning, investeringar, elsäkerhetsansvar till drift och underhåll. I samband med utbyggnaden av växthuset kommer två nätstationer att flyttas för att frigöra plats för utbyggnaden, något som Vattenfall nu kommer projektleda och ha ansvar för.

 - Vi på Agtira har en ambitiös expansionsplan, inte bara i Sverige utan även internationellt. För oss är det viktigt att ha en leverantör som kan växa i takt med oss och vara en öppen och affärsdriven partner som kan hitta lösningar för våra behov. Redan när vi påbörjade vår expansion insåg vi vikten av en säker och tillgänglig elförsörjning, den är rent utsagt livsavgörande för fisken i vårt kretsloppssystem, säger Daniel Brännström, en av grundarna i Agtira (tidigare Peckas Naturodlingar).

New call-to-action

Hållbart odlingssystem

Agtira har skapat en lokal kretsloppsodling för att minska utsläppen och optimera resurserna. Genom att odla regnbågslax i stora fiskbassänger så gödslas vattnet naturligt. När växthuset med tomatodlingen ska vattnas använder man det näringsrika vattnet som sedan renas och pumpas tillbaka till fiskbassängen. En metod som inte bara ger goda tomater, utan gör att vattenåtgången minskar från 200 liter till endast fem liter vatten per kilo tomater. Vattenåtgången är mindre än 10% än det globala snittet. Agtira menar också att odlingssystemet gör att en regnbågslax endast behöver ett kilo fiskfoder för att få ett kilo fisk och för att odla fram 10-12 kg tomater. Det är betydligt mer resurseffektivt än den motsvarande mängden 5-7 kilo fiskföda för samma kilo fisk om fisken istället lever vild ute i naturen. 

Stolt leverantör

Vattenfall Network Solutions levererar värde genom sina funktionslösningar, både för sina kunder och genom att bidra till ett fossilfritt samhälle inom en generation.

- Med Färdig Elanläggning får Agtira en trygg samarbetspartner för sin elkraftanläggning, där vi bidrar med vår långa kompetens inom elkraft för att säkerställa att elanläggningen är välfungerande och säker, samtidigt som det ger en tryggare produktion av tomater och regnbågslax. Agtira ska kunna fortsätta att fokusera på sin egen verksamhet och sina mål för att sprida sitt koncept mot ett hållbart samhälle, menar Torbjörn Johansson, chef för Vattenfall Network Solutions Sweden.

Fortlax 2 (1)

Ta del av vårt produktblad Färdig Elanläggning, där du kan läsa mer om lösningen, eller få kontinuerlig information om elektrifiering och högspänning.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!