SamEnergi

Londons tunnelbana blir värmekälla för hushåll

london-tunnelbana

Med ny fjärrvärmeteknik tas spillvärme från Londons tunnelbanetunnlar tillvara – för att bidra till uppvärmningen i hundratals lokala bostäder.

Det är i stadsdelen Islington som värmespillet från tunnelbanan nu får ett andra liv, i ett fjärrvärmenät som värmer omkring 1 700 bostäder.

Genom att värmeenergin pumpas från tunnelbanan till bostäderna minskar tunnelbanan sina kylningskostnader. Samtidigt får kommunen, vars fastighetsbolag äger de flesta av de anslutna bostäderna, billigare uppvärmning. Och koldioxidutsläppen minskar.

Tunnelbanans spilltemperatur på omkring 35 grader celsius är för låg för att värmeenergin ska kunna fångas in och återbrukas med traditionell fjärrvärmeteknik.

Men med ny teknik kryper temperaturgränsen neråt. Kring samma temperatur ligger också luften med spillvärme från många serverdatorhallar, en annan källa som väntas stå för stort bidrag till fjärrvärmen i framtiden.

I tunnelbaneprojektet har det installerats en värmepump som avger 1 megawatt, vilket kan beräknas motsvara uppvärmningen av ett antal hundra bostäder. Projektet, kallat Bunhill II, drivs i samarbete mellan kommunen Islington och London Underground.

Vi på Vattenfall lyfter gärna fram intressanta exempel på hur det nya fjärrvärmelandskapet växer fram, projektet i London är vi själva inte delaktiga i. Men utifrån likartade tankar om att ta tillvara spillvärme via fjärrvärmenätet bygger vi upp egen spännande verksamhet under varumärket SamEnergi.

Läs mer om SamEnergi.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_customer_girl_warming_hands_heater-1

simon-dilali-cta

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!