omställning, bio-CCS

Vattenfall storsatsar på att fånga in koldioxid

Publicerad: 2021-01-08 Uppdaterad: 2021-01-14 kl. 14:51

Kvinna tittar in i förbränningsanläggning

Bio-CCS, en teknik för att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från biobränslen, kommer att vara en viktig insats mot den globala uppvärmningen. Vattenfall Värme är i full gång med att förbereda en första infångningsanläggning.

Sverige och övriga Norden har förhållandevis höga utsläpp av biogen koldioxid. Det är naturligt eftersom det finns god tillgång till biomassa här jämfört med många andra länder. Men utsläppen från biomassaförbränning kan minskas kraftigt med så kallad bio-CCS (bio-energy with carbon capture and storage). Tekniken bygger på att koldioxid avskils och fångas in direkt vid utsläppskällan, till exempel ett värmeverk, och därefter lagras långt ner i marken eller under havsbottnen.

– Utvecklingen inom bio-CCS drivs av Sverige och de andra nordiska länderna för att vi använder mycket biomassa. Vi har också många stora och kustnära biobränsleanläggningar vilket underlättar borttransporten av den infångade koldioxiden, säger Katarina Ekelund, sponsor för Vattenfall Värmes bio-CCS-projekt.

Siktar på färdig anläggning 2030

Målsättningen med projektet, som startade för knappt två år sedan, är att ha en anläggning som fångar in och lagrar minst 100 000 ton koldioxid per år i drift senast 2030. Förutsättningarna för genomförande utreds i anslutning till Vattenfalls fjärrvärmeproduktion i Uppsala, Haninge och Nyköping. Längst har man kommit i Uppsala. Där gjorde Vattenfall en studie i samarbete med Uppsala kommun, universitetet och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) under våren.

Katarina_Ekelund-lo-res-nyKatarina Ekelund, Vattenfall Värme.

– I studien har vi tittat på genomförandemöjligheter, till exempel när det gäller transporter från sajten, vilken hamn som skulle kunna användas och vilken infångningsteknik som skulle vara mest lämplig, säger Katarina Ekelund.

Investeringskostnaden för en infångningsanläggning ligger enligt Katarina Ekelund på cirka 600 miljoner kronor. För att få finansiering har Vattenfall Värme under hösten skickat in en ansökan om bidrag till EU:s innovationsfond. Om ansökan godkänns kan anläggningen börja byggas inom fyra år.

– Vi hoppas naturligtvis på stöd från EU, men skulle vi inte få det kommer vi ändå att fortsätta jobba med det här. Det kommer fler omgångar där man kan söka.

200 000 ton per år

På Vattenfall Värmes avfallsanläggning i Uppsala räknar man med att kunna fånga in hela 200 000 ton koldioxid på årsbasis. Det skulle i så fall vara tillräckligt för att kompensera för de fossila inslagen i avfallet och för att göra kommunen koldioxidneutral.

– I vårt avfall har vi en andel plast som ger utsläpp av fossil koldioxid. Dessa skulle kompenseras till nollutsläpp av de infångade koldioxidutsläppen från biomassa eftersom de räknas som negativa, förklarar Katarina Ekelund.

Vattenfall Värme har gedigen kunskap om och erfarenhet av CCS-teknik. Redan runt 2010 testades koldioxidinfångning på en stor anläggning i Tyskland, men projektet lades i malpåse. Nu har klimatmedvetenheten ökat, och få ifrågasätter CCS som ett av flera nödvändiga medel för att begränsa den globala uppvärmningen.

– Vi vill förstås rulla ut det här och bygga på flera av våra anläggningar, men för att kunna göra det är vi beroende av både statliga medel och pengar från EU. Sedan hoppas jag att det utvecklas en marknad med olika aktörer som inte själva kan nå sina klimatmål. Fjärrvärmekunderna har en hållbar uppvärmning redan i dag och är inte de som ska betala för negativa utsläpp genom bio-CCS, säger Katarina Ekelund.

CCSIllustration: Make Your Mark

Så funkar bio-CCS

Grundprincipen i tekniken är att koldioxid avskils och fångas in från rökgaserna vid förbränning av biomassa. Koldioxiden omvandlas därefter till flytande form och transporteras till en hamn för mellanlagring. Därifrån hämtas den med båt för vidare transport till en permanent lagringsplats under havsbottnen. Geologiska förutsättningar gör att några lämpliga lagringsplatser finns bland annat utanför Norges kust. Norge har dessutom, i likhet med Storbritannien, stor erfarenhet av hantering av berglager under havet.

Svt Uppsala har gjort ett reportage om Vattenfalls planer i Uppsala. Ta del av reportaget här.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!