Hållbarhet

Vattenfall får högsta betyg för klimatarbete

Publicerad: 2024-04-30 kl. 13:18

Vattenfall får högsta betyg för klimatarbete

Vattenfall får högsta betyg i Carbon Disclosure Projects miljörankning för 2023. Tillsammans med cirka 400 företag över hela världen finns Vattenfall med på CDP:s "A-lista" över företag som anses vara ledare inom miljötransparens.

Här är 5 frågor till Agnes Berg, som arbetar med klimatfrågor på Vattenfall.

1. Varför är det en viktig milstolpe att rankas på CDP:s A-lista?

– Det är ett kvitto på det hårda arbete som genomsyrar hela organisationen med att minska vår påverkan på klimatförändringarna. Rankingen baseras på en utvärdering av alla aspekter av vår verksamhet – allt från hur transparenta vi är till hur företaget styrs och vår faktiska prestation, det vill säga vår minskning av växthusgasutsläpp i hela värdekedjan.

2. Vad betyder den här utmärkelsen för Vattenfall och för dig som arbetar med de här frågorna?

– Mycket! Det betyder att Vattenfall hamnar bland topp 2 procent globalt av alla företag rankade inom klimatprestanda. Det är något vi kan vara stolta över!

3. Varför tror du att Vattenfall lyckats ranka så väldigt högt?

– Jag skulle säga att de främsta framgångsfaktorerna är vår tydliga strategi med ambitiösa mål samt tydlig kommunikation kring dessa. Vi lyckas visa på minskade växthusgasutsläpp år efter år, i enlighet med vad som krävs för att bidra till Parismålet om 1.5 graders uppvärmning. Dessutom har vi ett tydligt fokus på att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter samt hög transparents.

4. Hur kommer ni att ta det här vidare för att stanna på listan även nästa år?

– Vattenfall kommer att fortsätta att arbeta för fossilfrihet i enlighet mer vår strategi. Om vi skall fortsätta att ligga i framkant krävs bidrag från hela organisationen. Vi kommer även fortsätta arbeta med att öka vår transparens kring vårt klimatarbete och här är en tydlig och välstrukturerad rapportering av klimatdata grunden.

5. Till sist, något du vill lägga till?

 – Ja, det här är som sagt något att vara stolta över. Och det hade inte gått utan alla som bidrar genom sitt dagliga arbete, och alla i organisationen som hjälpt till, säger Agnes Berg.

Fakta: Carbon Disclosure Project (CDP)

  • Främjar miljörapportering. CDP är en internationell icke-vinstdrivande organisation som främjar rapportering av miljöpåverkan bland företag och städer. 
  • Rankar företag. "Climate Change A-list" är en årlig rankning som lyfter fram företag som är ledande i sina klimatåtgärder, inklusive transparens, riskhantering och effektiva strategier för att minska utsläpp.  
  • Exceptionella insatser. För att nå A-listan måste ett företag visa på exceptionella insatser i att adressera klimatfrågor, från minskning av koldioxidutsläpp till genomförande av strategier för att hantera klimatrisker.
  • Läs mer om CDP här och om Vattenfalls arbete på väg mot ett fossilfritt liv här
 
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!