Hållbarhet och socialt engagemang, Uppsala

Uppsalas miljösatsning – så jobbar "Årets klimatstad"

Publicerad: 2020-10-06 Uppdaterad: 2020-10-06 kl. 15:44

uppsala-klimatprotokoll-vattenfall-värme

Nyligen blev staden utnämnd till Årets klimatstad i Sverige för andra året i rad. Men hur jobbar egentligen “Stockholms lillebror” med klimatfrågan? Vi djupdyker i Uppsala klimatprotokoll.

Uppsalas medborgare promenerar nog med extra stolt hållning dessa soliga höstdagar. Tidigare i år kröntes nämligen staden till Årets klimatstad av Världsnaturfonden WWF – för andra året i rad. Självklart har klimatprotokollet en stor del i att Uppsala ligger så långt fram i klimatfrågan.

Uppsala klimatprotokoll är ett samarbete mellan över 40 lokala aktörer. Målet är att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Initiativet till protokollet togs redan 2010, och arbetet har fortgått sedan dess.

Med 1990 som basår har man satt delmål för resan mot ett fossilfritt Uppsala till 2030, och att bli en klimatpositiv stad till 2050. Arbetet summeras var tredje år, och vid det senaste bokslutet 2018 redovisades att utsläppen minskat med 10 procent – dubbelt så mycket som delmålet på 5 procent.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. I Uppsala gör vi mycket, men vi är långt ifrån framme och vi måste hela tiden hitta nya vägar för att utveckla vårt klimatarbete. Så sa Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, i samband med förra årets “klimatvecka” – ett event för att skapa ett större engagemang för stadens klimatarbete.

Fyra temaområden vägleder arbetet

Inom ramarna för klimatprotokollet finns det fyra så kallade temaområden som man fokuserar på: Fastigheter, Produktion och cirkulär ekonomi, Hållbar stadsutveckling och Transporter. Varje temaområde har i sin tur delmål och fokusgrupper.

Vattenfall Värme har en stark närvaro i Uppsala, och har självklart skrivit på protokollet. Sedan 2017 har ett nytt, mer miljövänligt fjärrvärmeverk varit under konstruktion. När biobränsleverket Carpe Futurum står färdigt beräknas det minska klimatavtrycket med 50 procent för Uppsalas omkring 150 000 fjärrvärmekunder.

Satsningen faller under temaområdet Fastigheter, där ett delmål är staden ska nå fossilfri uppvärmning. Inom temaområdet finns också Fokusgrupp Energi som arbetar med energieffektivisering och driver på utvecklingen och användningen av förnybara energikällor. Där ingår också Vattenfall.

Just nu jobbar Fokusgrupp Energi på två projekt, som båda ska slutrapporteras nästa år. Det ena är att undersöka hur man bäst kan införa en effektmarknad för Uppsala, vilket skulle underlätta expansionen i regionen. Det andra är att undersöka hur mycket överskottsvärme som finns och hur man tar till vara på den, och där har Vattenfall självklart mycket att bidra med.

Nytt initiativ för bättre kommunikation

Flera medlemmar inom Klimatprotokollet har efterfrågat ett bättre samarbete kring kommunikationsfrågor och hur Klimatprotokollet syns externt, berättar Anna Wärmé som är intressentansvarig på Vattenfall Värme. I våras togs därför initiativ till ett nätverk med kommunikationskontakter till respektive medlem.

Nätverket startar upp i mitten av oktober, då Vattenfall Värme tillsammans med övriga diskuterar vad nätverket ska användas till.

(Foto: Yang Yang/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!