Fjärrvärme, Uppsala, klimatmål

Succé för protokollet – Uppsalas utsläpp minskar rejält

Publicerad: 2021-06-02 kl. 15:43

Succé för protokollet – Uppsalas utsläpp minskar rejält

Uppsalas klimatprotokoll ställer höga krav på sina medlemmar att minska utsläppen i kommunen. Resultatet från de senaste tre åren visar att man så gott som lyckats nå sina mål.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: utsläppen av koldioxid har minskat med 26 procent jämfört med 2017, året då den senaste arbetsperioden för protokollet avslutades och som man närmast jämför med. 2018 gick utsläppen upp något, för att sedan minska både 2019 och 2020. Målet var en 27-procentig minskning, vilket man alltså kom mycket nära.

Vi tog en pratstund med Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommunlaura_hartman

Grattis till ett fint resultat under klimatprotokollets senaste treårsperiod. Hur känns det?

– Det känns jättebra förstås, samtidigt som vi har en fortsatt stor utmaning framför oss. Nu måste vi fortsätta ansträngningarna i ännu högre tempo!

Vad har varit nyckeln till att möta protokollets högt ställda mål?

– Här har ju ni på Vattenfall spelat en viktig roll i och med utslussningen av fossilt bränsle i värmeproduktionen. Pandemin är en annan betydande faktor, framför allt då resandet gått ned dramatiskt. I grunden har vi ett gott samarbete inom protokollet där vi utvecklat nya klimatvänliga lösningar på en rad områden. Samarbetet är avgörande nu när vi ska öka takten för utsläppsminskningarna framöver, säger Laura Hartman.

I klimatprotokollet ingår 42 aktörer i kommunen. Satsningen inleddes för drygt 10 år sedan och protokollet jobbar som regel i perioder om tre år. Uppföljningen av koldioxidutsläpp utgår från områdena energi, transporter, resor och övrigt, som även innefattar indirekta utsläpp.

Vilken roll spelar Vattenfall i Uppsalas klimatarbete?

– Ni varit en nyckelaktör hittills. Nu när torven är avskaffad räknar jag med att ni tar nya kliv, till exempel är era planer på en CCS-anläggning mycket intressanta.

Vad kommer ni att fokusera på kommande tre år?

– Den exakta inriktningen för nästa protokollperiod, som börjar i höst, är inte beslutad utan diskuteras som bäst. Klimatfärdplanen som vi tar fram tillsammans blir en viktig utgångspunkt när den presenteras i höst. Jag ser att vi behöver både bredda och fördjupa samarbetet så att fler branscher ansluter sig till det gemensamma utvecklingsarbetet. Vi behöver få till många fler innovativa lösningar och så måste vi börja mäta fler typer av utsläpp så vi fångar helheten, avslutar Laura Hartman.

Här kan du läsa Uppsala klimatprotokolls bokslut, 2018-2021.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!