power-as-a-service, Leveranssäkerhet, Ställverk

Tryggt med samlat elsäkerhetsansvar för Thons olika köpcentrum

Publicerad: 2021-10-29 Uppdaterad: 2024-03-08 kl. 08:16

Tryggt med samlat elsäkerhetsansvar för Thons olika köpcentrum

När Thon Property, som äger och förvaltar ett 10-tal köpcentrum runt om i Sverige, skulle bygga ut Torp Köpcentrum i Uddevalla, uppstod behovet av att expandera den befintliga elanläggningen. Thon valde då tjänsten Power-as-a-Service från Vattenfall Network Solutions, ett val som bland annat grundades i höga krav på personsäkerhet och tillförlitlig elförsörjning till alla hyresgäster.  

Thons alla köpcentrum har egna högspänningsanläggningar, vilket ställer höga krav på kompetens och förvaltning på ett driftsäkert sätt. Från centralt håll erbjuds stöd och backup i viktiga frågor, men varje individuellt centrum ansvarar själva för att sköta den dagliga ruljansen.

- Elförsörjningen är en viktig del i vår verksamhet. Personsäkerheten kommer i första hand, där både de anställda och kunderna i köpcentret ska kunna känna sig trygga. Utöver det måste vi även säkerställa att belysning, hissar, rulltrappor, transportband, larm och butikernas känsliga utrustning inte drabbas av driftstörningar, berättar Stefan Sandblom som är senior teknisk förvaltare och projektchef för Thon Property AB.

Personsäkerheten kommer i första hand

Tagit över Thons elanläggningar i hela Sverige

I samband med att Torp Köpcentrum i Uddevalla skulle byggas ut och bli dubbelt så stort, behövde Thon se över centrumets elkraftsbehov och blev tipsade om Vattenfalls tjänst Power-as-a-Service. Tjänsten innebär bland annat att Vattenfall köper och tar över ansvaret för elanläggning till marknadsvärde, vilket frigör ett stort kapital för kunden, samtidigt som det juridiska ansvaret övergår till Vattenfall.nordby_2010apr_5Tidigare har vi köpt våra egna ställverk och transformatorer men det innebär ett stort elsäkerhetsansvar som är svårt att upprätthålla utan specialistkunskap. Vattenfalls Power-as-a-Service tilltalade oss eftersom det ger oss en kunnig samarbetspartner som tar ett helhetsansvar. Det känns som en bra och långsiktig lösning, både för oss centralt och för våra fastighetsskötare runt om i landet, förklarar Stefan.

New call-to-action

Nu köper Thon istället elanläggningens funktion som en tjänst, vilket innebär att Vattenfall sköter allt från drift, tillsyn och underhåll till beredskap, uppgraderingar och investeringar i elanläggningen – allt för att säkerställa att elanläggningarna fungerar optimalt utifrån varje köpcentrums specifika behov. Inför utbyggnationen av Torp Köpcentrum hade Vattenfall även ansvar för projekteringen av det utökade elbehovet och installerade bland annat en ny transformatorstation.

Vi får en enhetlig och samlad hantering av alla våra elanläggningar

- Utöver Torp Köpcentrum har Vattenfall nu också tagit över resten av våra högspänningsanläggningar i Sverige, vilket innebär att vi får en enhetlig och samlad hantering av alla våra elanläggningar, menar Stefan.

Ett omfattande elsäkerhetsansvar

En viktig faktor med Power-as-a-Service är just att kunderna ska känna trygghet i att erfaren personal med elkraftskompetens hanterar deras elanläggning på ett driftsäkert sätt. Det gäller allt från projektledning till att ta över elanläggningsansvaret och därmed också det omfattande elsäkerhetsansvaret. Här är bland annat rätt rutiner oerhört viktigt för att säkerställa att elanläggningen sköts på rätt sätt så att det inte finns risk för person- eller egendomsskador.

- Vi har besökt alla köpcenter, gjort besiktningar på varje anläggning och gått igenom förutsättningarna för varje enskild verksamhet. Vi har därefter upprättat en underhållsplan för varje anläggning, som beskriver när de olika komponenterna i elanläggningen ska servas enligt vår standard inom Vattenfall. Det handlar om allt från funktionskontroller av olika högspänningsutrustning till städning och dammsugning av transformatorerna eftersom damm kan orsaka kortslutning och strömavbrott, berättar Johan Häggner är avtalsansvarig på Vattenfall Network Solutions.

Ladda ner vår guide

New call-to-action

Vattenfall har även tagit fram tillsynsrutiner, där bland annat termografering ingår för att säkerställa att det inte finns problem med varmgång i anläggningen. Vid varje tillsyn finns en omfattande checklista som följs och allt dokumenteras i ett protokoll.

- Vi genomför även regelbundna avstämningsmöten där vi berättar om vad vi har gjort, eventuella problem eller risker som vi har upptäckt och rekommendationer inför framtiden, förklarar Johan.torp-toppbild

Löpande underhåll minskar riskerna

Tack vare Vattenfalls kontinuerliga tillsyn kan brister snabbt identifieras och lösas innan det blir ett allvarligt problem. I ett av köpcentrumen visade det sig bland annat att ett ställverk har uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut, en uppgradering som Vattenfall tar hand om, både praktiskt och finansiellt. Skulle något oförutsett inträffa, har Vattenfall en beredskap med snabb tillgång till reservdelar och specialisttekniker som rycker ut enligt avtalad inställelsetid.

- För oss var det viktigt att hitta en nationell partner med muskler att kunna leva upp till vårt behov och våra höga krav. Vattenfall har visat ett stort engagemang för att vi ska hamna rätt beträffande allt från underhållsavtal till att informera vår tekniska personal i våra fastigheter om den framtida hanteringen av elanläggningarna, menar Stefan.

Stefans tips till andra som vill säkerställa en driftsäker elanläggning, är att sätta in sig i vilket ansvar och vilka skyldigheter som kommer med att äga en högspänningsanläggning.

- En del kan lösas genom att köpa in tjänster av olika slag, men så länge man fortfarande är ägare till högspänningsanläggningen så kvarstår ett mycket omfattande elsäkerhetsansvar. För oss är det en trygg lösning att överlåta det ansvaret till Vattenfall Network Solutions, avslutar Stefan.

Vill du fördjupa dig mer dig? Läs mer här: Högspänning, Ställverk och Transformatorer

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!