Läs mer om: kärnkraft

Energiteknikkärnkraft

Framtidens små kärnreaktorer redan här

Estland har EU:s högsta koldioxidutsläpp per kilowattimme. Som ett led i omställningen till fossilfri energiproduktion driver Fermi Energia initiativet att bygga små modulära kärnkraftsreaktorer.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg