Fjärrvärme, AI, Gustavsberg

Lägre energikostnader med AI-styrd uppvärmning

Publicerad: 2023-12-19 Uppdaterad: 2023-12-20 kl. 12:57

Kvinna i badrum justerar värmen

Med AI-teknik kan uppvärmningen optimeras betydligt bättre än tidigare och mycket energi sparas. Tekniken används bland annat i bostäder på Värmdö – med mycket goda resultat.

AI-tekniken har använts i flerfamiljshus med sammanlagt 119 lägenheter i Gustavsberg, Värmdö, sedan våren 2022. Husen, byggda 2018, värms med fjärrvärme, men AI-teknik kan användas för de flesta uppvärmningssätt. Och det har blivit en framgång inte bara vad gäller energianvändning utan också för de boendes komfort.

– Faktum är att inomhustemperaturen nu blir jämnare och komforten blir högre när ventilation och värme styrs med AI-teknik, berättar Michael Skogqvist, fastighetschef på Polstjärnan som äger fastigheterna.

Komplex dataanalys

En fördel med AI-teknik är att det är möjligt att använda och kombinera mer data och fler parametrar än tidigare för att verkligen anpassa uppvärmningen rätt. Det kan vara data från sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet, data om utomhustemperatur och solstrålning samt hur mycket energi som tillförs i uppvärmningen och ventilationen. Det går till och med att inkludera data från väderprognoser, så justeringarna av uppvärmningen kan göras i förväg. Det ger stora vinster eftersom värmesystem annars har en tröghet, det tar tid att höja eller sänka temperaturen.

Fastigheternas värmesystem är alltid uppkopplat till AI-programvaran och kombinationen av sensorer och styrning gör att systemet konstant lär sig mer om hur man värmer upp byggnaderna med minsta möjliga energitillförsel.

Minskning med en femtedel

Hittills har denna optimering minskat energianvändningen med cirka 20 procent i byggnaderna i Gustavsberg. I kombination med andra åtgärder uppgår energibesparingen till totalt cirka 30 procent.

I EU står byggnader för cirka 40 procent av den totala energianvändningen och cirka 36 procent av koldioxidutsläppen. En minskning av energianvändningen i byggnader skulle därför kunna få betydande effekt på klimatet.

Michael Skogqvist berättar att Polstjärnan storsatsar på AI i många typer av fastigheter.
 – Jag tror att i princip alla byggnader kan gynnas av den här energioptimeringstekniken. Den äldsta byggnaden vi planerar att AI-optimera är byggd 1905, och jag tror att det bara är en tidsfråga innan vi har installerat dessa lösningar i alla våra byggnader.

Värmeoptimering 24/7

AI-systemet som används i Polstjärnans fastigheter i Gustavsberg är utvecklat av Riksbyggen och kallas Värmeoptimering 24/7. Det implementerades först som pilotprojekt under hösten 2021 i Brf Åsikten Södra 1 i Uppsala.

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!