Hållbarhet och socialt engagemang

Social vinkel ger energi åt hållbarhetsarbetet

Publicerad: 2020-03-13 Uppdaterad: 2020-03-13 kl. 16:48

social-hållbarhet-b2b

Efter ett år med stort fokus på klimatet förknippar de flesta nog begreppet hållbar energi med miljön. Men även inom social och ekonomisk hållbarhet märks spännande initiativ – däribland några energirelaterade.

Social hållbarhet är ett område som fått stå åt sidan något när fokus ligger på miljön. Med begreppet menas helt enkelt hur företag och institutioner påverkar människor och deras liv.

I början av mars presenterade Riksbyggen sin topplista över bostadsrättsföreningars hållbarhetsåtgärder, och företaget tycker sig se en tydlig trend att många av dessa arbetar mer strukturerat även med de sociala frågorna.

Tio i topp-listan över vanligaste hållbarhetsåtgärderna toppas av byten till energisnåla ljuskällor. Men tre åtgärder knutna till social hållbarhet är med på listan: välkomna nya medlemmar, utveckla styrelsen och träffas dagtid. Tredje vanligaste hållbarhetsåtgärden i bostadsrättsföreningarna är för övrigt att utse en person som miljö- och energiansvarig.

Problemlösare när det saknas elnät

Hållbarhet kan handla om så mycket mer än energi, men det finns många kopplingar. Den snabba utvecklingen inom solceller (som vi skrivit mycket om, exempelvis här) bäddar för lokalt skötta elsystem utan koppling till regionala nät.

Det kan göra stor skillnad exempelvis i fattiga länder med svag infrastruktur. Ett exempel är det afrikanska företaget M-Kopa Solar, vars lösning gör det lätt för enskilda att bli lokala småskaliga elleverantörer. Företaget tillhandahåller inte bara solcellsmoduler, utan även ett patenterat system med mobila betalningar, samt finansieringsalternativ som sänker tröskeln för ägaren. Det har givit många låginkomsttagare i Afrika en chans att höja sin livskvalitet.
m-kopa-solarFoto: Goergina Goodwin/M-Kopa Solar

Projektet har möjliggjort egen elproduktion från solkraft för över tre miljoner kunder i 750.000 hushåll, uppger M-Kopa Solar på sin hemsida.

Tack vare franchisesystemet är det omkring 46 procent av hushållen som förutom egen försörjning även kan producera ett överflöd av el, och därmed tjäna pengar på sina solpanelsstationer.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!