Lagar och skatter, Energi, Elpriser

Fler företag kan få sänkt skatt för energikostnader – även retroaktivt

Publicerad: 2022-10-31 Uppdaterad: 2022-11-18 kl. 09:14

Fler företag kan få sänkt skatt för energikostnader – även retroaktivt

Nu blir det möjligt för fler företag, exempelvis butiksbagerier, att få sänkt skatt på el och bränsle som används i tillverkningsprocesser. Företag med delvis industriell verksamhet, som tidigare fått avslag, har möjlighet att få beslutet prövat på nytt.

För företag inom industrin har det länge varit möjligt att göra avdrag eller ansöka om återbetalning av skatt på energi och bränsle som används i den industriella tillverkningsprocessen. Syftet med skattesänkningen är att främja svensk konkurrenskraft på en global marknad. Tidigare låg ansvaret för skattereduktionen hos energi- och bränsleleverantörerna och företagen fick avdraget direkt på fakturan.

Även bolag med delade verksamheter ska få sänkt energiskatt, men bara för den el och bränsle som används i tillverkningsprocessen

2019 tog Skatteverket över och gjorde då bedömningen att för att få tillgång till sänkt energiskatt behöver bolagets verksamhet i huvudsak räknas som industriell. Det betyder att minst 50 procent av företagets omsättning ska komma från industriell verksamhet. Skatteverkets tolkning av regelverket har inneburit att företag med blandad verksamhet i flera fall inte har beviljats sänkt energiskatt, vilket lett till en diskussion om snedvriden konkurrens och olika villkor.

Nya riktlinjer ger fler nedsättning

Frågan har nu tagits upp i Högsta förvaltningsdomstolen som ger Skatteverket nya riktlinjer – även bolag med delade verksamheter ska få sänkt energiskatt, men bara för den el och bränsle som används i tillverkningsprocessen i den industriella delen.

För exempelvis ett butiksbageri innebär detta sänkt energiskatt för den energi och det bränsle som används inom bageriverksamheten

För exempelvis ett butiksbageri innebär detta sänkt energiskatt för den energi och det bränsle som används inom bageriverksamheten, men inte för det som används i butiksverksamheten.

60 gånger högre energiskatt

En aktör som drivit frågan om en mer likformig energibeskattning är Svenskt Näringsliv. I en hemställan till regeringen förra året påpekade de att företag som fått nedsättningen har fått energiskatten sänkt till 0,6 öre per kilowattimme för den el som används i den industriella tillverkningsprocessen medan de företag som inte har beviljats en nedsättning fått betala 36 öre per kilowattimme. Det motsvarar 60 gånger högre energiskatt.

Svenskt Näringsliv påtalade att skillnaden snedvridit konkurrensen och i vissa fall har lett till att bolag omorganiserat sig av skattemässiga skäl för att separera industriverksamheten från övrig verksamhet.

Kan få beslut prövat på nytt

Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att företag med blandad verksamhet nu kan ansöka om återbetalning på energiskatten för upp till tre år bakåt i tiden och att företag som tidigare fått avslag får möjlighet att få beslutet prövat på nytt.

Så tillämpas lagen nu:
  • Ett företag kan få sänkt skatt på el och bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i en industriell verksamhet.
  • Företagets verksamhet behöver i huvudsak inte vara industriell.
  • För företag som delvis har en industriell verksamhet och delvis bedriver en verksamhet som inte är industriell gäller rätten till sänkt skatt endast för den el och bränsle som har förbrukats vid tillverkningsprocessen i den industriella delen av verksamheten.
Så ansöker du om skattesänkningen:
  • Företag kan ansöka om skattesänkningen i form av återbetalning eller som ett avdrag.
  • För att få återbetalning behöver företaget skicka in en ansökan till Skatteverket inom tre år efter den period – år, månad eller kvartal – som ansökan gäller.
  • Företag som deklarerar för el eller bränsle i en punktskattedeklaration kan i stället göra ett avdrag direkt i deklarationen.

Läs mer:
> De nya riktlinjerna på Skatteverkets hemsida.
> Mer information om lagar och skatter

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!