Fjärrvärme, power-as-a-service

Så tjänar algodlingen på att värma hushåll

Publicerad: 2022-10-25 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 16:50

Så tjänar algodlingen på att värma hushåll

Företaget AstaReal i Gustavsberg odlar alger till kosttillskott, kosmetika och djurfoder. Anläggningens överskottsvärme tas nu tillvara i fjärrvärmenätet och värmer upp till 2500 lägenheter.

– Det här är ett riktigt roligt projekt, och det känns fint att se hur mycket värme vi kommer kunna bidra med, säger AstaReals drift- och underhållschef Thomas Sundström.

Algodlingsprocessen börjar med en liten stamkultur i ett laboratorium. Behållaren med mikroalger rymmer 1 deciliter. I takt med att algerna växer förs de stegvis över till allt större behållare och allra sist till en tank som rymmer 32 kubikmeter. När algerna uppnått sin optimala densitet skördas de och bearbetas till ett pulver. Men hela den här processen kräver mycket energi, dels för att algodlingen behöver mycket ljus och dels för att den är temperaturkänslig.

Ett antal tusen lysrör genererar mycket värme samtidigt som algerna också bildar värme

TS_1200– I de största odlingstankarna sitter det ett antal tusen lysrör och de genererar mycket värme samtidigt som algerna också bildar värme när de växer. Men de trivs som bäst vid 25 grader och därför har vi kylkompressorer och kylslingor som håller temperaturen korrekt och konstant i odlingstanken, förklarar AstaReals drift- och underhållschef Thomas Sundström.

Kompressorns kalla sida kyler ner tanken medan den varma sidan kyls ner av kylmedelskylare. Värmen försvinner därmed ut i luften. Men nu blir det ändring på den saken. AstaReal och Vattenfall har sedan i mars 2021 samarbetet i ett projekt för att kunna ta tillvara överskottsvärmen.

Under hösten 2022 anslöts anläggningen till fjärrvärmenätet och AstaReal bidrar nu till uppvärmningen av upp till 2 500 lägenheter.

– Lite förenklat består det av två containrar med kylvärmepumpar som står på en plattform mot vår fasad. Den kalla sidan av pumparna ska kyla vår anläggning och värmen från den varma kommer gå via en värmeväxlare direkt ut på fjärrvärmenätet. Totalt sett betyder det att vår överskottsvärme värmer uppåt 2 500 hushåll i Gustavsberg.

Kostnad fördelad över tid

Eftersom AstaReals algodling är mycket temperaturkänslig står tre reservkylkompressorer redo att ta över nedkylningen vid behov, till exempel om det av någon anledning skulle bli stopp i värmeöverföringen till fjärrvärmenätet. I avtalet med Vattenfall ingår även förvaltning och drift av högspänningsanläggningarna på site samt ett reservkraftverk som kan aktiveras vid ett eventuellt strömavbrott.

– Vi diskuterade med Vattenfall hur vi skulle göra även med den nya installationen för fjärrvärmeöverföring. De kunde lösa så att vi slapp ta hela kostnaden nu och i stället får en förhöjd avgift i vårt elavtal.

Vattenfall registrerar hur mycket effekt och vilken temperatur vi kör ut på deras nät och så får vi betalt för det

Principen att överföra överskottsenergi till fjärrvärmenätet är inte ny, men tidigare har det för det första krävts stora leveransvolymer och för det andra varit avtalsmässigt komplicerat. Så är det inte längre. I dag erbjuder Vattenfall affärsmodellen SamEnergi som gör det enkelt för företag att sälja överskottsvärme.

– Allt sker automatiskt. Vattenfall registrerar hur mycket effekt och vilken temperatur vi kör ut på deras nät och så får vi betalt för det. Vi ser verkligen positivt på detta eftersom alla vinner på det: vi som företag, Vattenfall och de som bor i Gustavsberg.

AR_1200

AstaReals anläggning vid Gustavsberg odlar alger till kosttillskott, kosmetika och djurfoder. I dag bidrar anläggningen också till uppvärmningen av hushåll i Gustavsberg.
 

Samtidigt som AstaReal får ersättning för sin överskottsvärme av Vattenfall minskar de också sitt klimatavtryck och bidrar till uppvärmningen av fastigheter i kommunen.

– För oss som företag är det här också bra reklam eftersom vi nu tydligt visar att vi gör något för miljön. Det stämmer väl överens med vår kärnverksamhet som är att odla alger för människors hälsa och välbefinnande, säger Thomas Sundström.

Ta vara på ert företags värme!
SamEnergi gör det möjligt för ett företag med överskottsvärme att sälja den så att den kan användas som fjärrvärme. Samtidigt som man omvandlar en restprodukt till en inkomstkälla blir också miljön vinnare.
Återvinn ditt företags överskottsvärme
 
Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!