Förnybar energi, Miljödeklarerad el

Så gör ditt "miljöklick" nytta

Publicerad: 2020-02-17 Uppdaterad: 2020-03-19 kl. 15:25

miljöklick-nytta

Många använder begreppet grön el – men termen kan ha olika innebörd beroende på vem man frågar. Så mycket påverkar ditt energival.

Det som ibland kallas för “grön el” är ofta så kallad ursprungsmärkt el. Ursprungsmärkning säkrar enbart vilken källa elen kommer ifrån, utan hänsyn till miljön i övrigt.

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval går flera steg längre. Förutom att säkerställa att elen är från förnybara källor kräver märkningen att hänsyn tagits till den lokala miljön under produktionen samt att bolaget hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning.

En annan fördel som Bra Miljöval har över ursprungsmärkning är att köp av miljömärkt el innebär att pengar avsätts för miljöfonder. Dessa fonder verkar för olika miljöprojekt, till exempel att återställa naturen kring avvecklade kraftverk eller energieffektivisering av byggnader.

Projekt som fått stöttning av Bra Miljöval-fonderna är till exempel åtgärdande av vandringshinder i Valån, restaurering av Flarkån, återintroduktion av naturproducerad lax i Dalälven och en rad biotopvårdssåtgärder för vattenlevande djur i bland annat Luleälven, Umeälven, Göta älv och Upperudsälven.

Mer information om märkningen Bra Miljöval finns att läsa här.

Vad gör ett "miljöklick"

Ett fåtal elbolag säljer enbart el märkt med Bra Miljöval men hos de flesta är det ett tillval. Kostnaden varierar från bolag till bolag, men ofta innebär ett grönt energival några ören extra per enhet.

Varje kund som väljer att ta den extra kostnaden bidrar till arbetet för ett förnybart energisystem i Sverige – och det gäller självklart även för fastighetsägare, BRF:er och förvaltare.

Det kan kännas som ett trivialt beslut; lönlöst i det stora hela – men genom ditt “miljöklick” bidrar du till utbyggnaden av elproduktion från förnybara källor och minskar din fastighets klimatpåverkan.

Det innebär också hårdare krav på miljöhänsyn, och bidrar till att öka efterfrågan på miljömärkt el. Du stöder dessutom projekt som arbetar med att återställa lokal natur och minska energianvändningen. Ditt klick är helt enkelt värt mer än du tror!

(Foto: Burst/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!