Energiteknik, klimatsmart, Fjärrvärme

Så kan datahallar tjäna pengar på överskottsvärme

Publicerad: 2021-02-10 Uppdaterad: 2023-12-14 kl. 12:19

Så kan datahallar tjäna pengar på överskottsvärme

Framtidens värmenät är dubbelriktat. Vattenfall lanserade SamEnergi för att göra det lika enkelt att sälja överskottsvärme som det är att köpa fjärrvärme. Nu söker man datahallar som vill tjäna pengar på en produkt som annars går till spillo.

Ett nytt energilandskap håller på att växa fram. I takt med att elektrifieringen av samhället ökar är vi på väg mot ett system där energi kan överföras från den som har ett överskott – till den som har ett behov. Det gäller inte minst värmeproduktionen, där det svenska fjärrvärmenätet ger unika möjligheter till optimering, balans och samverkan.

En central del av framtidens uppvärmning är återvunna energikällor. Vattenfall ser nu en snabbt växande potential i att ta till vara på överskottsvärme från datahallar, fryslager och livsmedelsbutiker. Just datahallar är särskilt intressanta då de genererar stora och relativt stabila mängder överskottsvärme året runt, samtidigt som de ofta är placerade nära städer vilket gör det enkelt att ansluta värmen till fjärrvärmenätet.

Sälj din spillvärme till marknadspris

Den här verksamheten kallas för SamEnergi. Det är en ny affärsmodell från Vattenfall där du som ny eller befintlig partner ges möjligheten att bli en lokal värmeleverantör. Du säljer helt enkelt ditt företags överskottsvärme till marknadspris. På så sätt skapar du intäkter av en produkt som annars hade gått om intet, samtidigt som ditt företag gör klimatnytta.

Fler företag får chansen att bli småskaliga leverantörer av värme

– Med SamEnergi får betydligt fler företag chansen att bli småskaliga leverantörer av värme. Vi erbjuder standardiserade avtal som sänker tröskeln för många aktörer, av alla storlekar, som aldrig skulle lägga tid på komplicerade förhandlingar om specialvillkor, säger Simon Dalili, tidigare ansvarig för SamEnergi-affären.

Begripliga avtal och flexibelt upplägg

Vid sidan om de förenklade avtalen bygger SamEnergi på en transparent och flexibel ersättningsmodell. Företag som fritt vill kunna koppla av och på sina leveranser kan välja produkten SpotVärme med rörliga priser. Medan de som kan förutsäga sina leveranser under en längre period kan välja ÅrsVärme. I det senare fallet får företaget inte bara ersättning baserat på energin de levererar utan även på en överenskommen årlig effekt.

Priset som Vattenfall betalar för överskottsvärmen bestäms utifrån den marginella produktionskostnaden per timme. Men också på att leverantören tar del av de besparingar som Vattenfall gör på att inte behöva producera värmen i egen anläggning. Hela tanken med SamEnergi bygger på att samarbetet ska vara lika lönsamt för båda parter.

Vår transparenta prissättning gör att man kan optimera sin modell och leverera när man får bäst betalt

– Varje företag får ett unikt upplägg. Det gäller inte bara ersättningsmodellen, utan även tekniken där vi tar hänsyn till partnerns förutsättningar och system för att exempelvis se till att värmen håller rätt tryck och temperatur. Och vår transparenta prissättning gör att man kan optimera sin modell och leverera när man får bäst betalt, säger Simon Dalili.

Lönsam win-win för alla parter

Så vad krävs för att bli den nya tidens värmeleverantör? De två första frågorna man bör ställa sig är: Har vi överskottsvärme och vad gör vi med den i dag? Och finns det fjärrvärme från Vattenfall på vår ort? Sedan hjälper Vattenfall till med en uppskattning av årsintäkten och ger råd om hur systemet kan dimensioneras. Utifrån detta underlag kan du bedöma om SamEnergi är rätt investering för ditt företag.

– Intresset växer snabbt nu när kraven på hållbarhet och cirkuläritet ökar från slutkunderna. Allt fler företag ser över sin miljöbelastning och söker aktivt nya möjligheter att spara eller återanvända energi. Med SamEnergi tar man ett steg till och blir klimatpositiv. Det är en lönsam och hållbar win-win-lösning för alla parter, säger Simon Dalili.

Finns fjärrvärme i din stad?

  • Vi på Vattenfall vill gärna komma i kontakt med potentiella samarbetspartners för SamEnergi.
  • Vi finns på 9 orter runt om i landet: Uppsala, Haninge/Tyresö/Älta, Knivsta, Nyköping, Storvreta, Gustavsberg, Motala, Askersund och Vänersborg.  
 
Nyfiken på SamEnergi?

Här kan du göra en intresseanmälan så återkopplar vi till dig. 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_samenergi_data_centre_0312-2

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!