Så har solelens snöboll börjat rulla

Publicerad: 2019-08-29 kl. 12:01

Vattenfall_Ski_Team_DJI_06952

Solcellens historia är inte en, utan många. Tekniska innovationer har spelat roll men nu skjuts utvecklingen framåt av att cellfabrikerna växer.

Funderingar på att installera solceller kommer på tal hos allt fler svenska fastighetsägare, och på allt fler håll är de första installationerna bara en tidsfråga. Tillverkningspriset på elektriska solceller har sjunkit till en tredjedel på bara sju år – och med dagens tillväxttakt kommer världens installerade kapacitet att mer än tiofaldigas varje årtionde.

Ja, det har hunnit hända en del sedan den franske fysikern Edmond Becquerel 1839 upptäckte att ljus hade elektrisk påverkan på strömmen mellan två elektroder, och sedan 1958 då USA:s satellit Vanguard 1 försågs med solceller som skulle ge 1 watt för att driva radion.helena-lopes-459331-unsplash

Framåt på många fronter

Den som intresserar sig tekniskt upptäcker snart termerna första, andra och tredje generationens solceller. Orden sammanfattar genombrott i effektivitet och kostnadsbesparingar sammantaget.

Men bakom dem gömmer sig i själva verket komplexa avvägningar mellan priser, utrymmeskrav, tålighet, materialåtgång, flexibilitet och inslaget av giftiga ämnen. Och fortfarande står det som kallas för första generationens solceller, byggda på relativt tjocka skivor av kiselkristaller, för en mycket stor del av de nya installationerna.

Effektiviteten är ett viktigt mått på solceller, och de moduler som de sätts samman till för att leverera användbar spänning. Det anger hur stor andel av den inkommande ljusenergin som omvandlas till utgående elektrisk energi.

I kommersiella installationer ligger modulernas effektivitet ofta kring 15 procent. Siffran klättrar uppåt, men i jämförelsevis beskedlig takt. Om man ska peka ut en enskild faktor bakom den pågående boomen så är det snarare uppbyggnaden av storskalig, högt automatiserad, produktion av både cellerna och modulerna. Produktionen av solcellerna omfattar en lång kedja av känsliga steg i dyr utrustning.

Siktar mot solen

Och när modulernas prisnedgång kombineras med andra faktorer blir förbättringen ännu större.

Med motorer som automatiskt riktar solcellspaneler mot solen kan utbytet av el växa väsentligt. Och värdet av elen kan öka vartefter ny styrteknik ger bättre möjligheter att samordna lokal solel med elförsörjningen från huvudnätet – allt oftare också med möjlighet för oberoende producenter att sälja överskott in till elnätet.

Med ett växande antal elbilar och deras batterier ges också en ny möjlighet att ta tillvara elen vid överskott och spara den tills den behövs. Utöver detta kommer solcellsmodulerna att komma i format som är allt bättre integrerade i exempelvis byggelement, så att det blir lättare att bygga in dem i hus.

 

 

Vattenfall InHouse

Funderar ni på att ställa om till en hållbar energiproduktion?

Vi erbjuder skräddarsydda energilösningar efter behov där vi sätter upp solceller, borrar för värmepumpar, installerar laddboxar – allt enligt fastighetens förutsättningar.

Vi tar hand om allt från design och investering till drift, underhåll, styrning och optimering av fastighetens energisystem.

www.vattenfall.se/inhouse

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!