VF_clock_rgb 2019-01-22 Lästid: 3 min
Hållbarhet och socialt engagemang

OneTonneFuture – din vägvisare till en hållbar framtid

För att göra det enklare att förstå sin klimatpåverkan och vad man kan göra för att minska den har Vattenfall tagit fram appen OneTonneFuture. Appen både utbildar och fungerar som ett verktyg för alla som vill ta tag i sin klimatpåverkan. OneTonneFuture vänder sig till både privatpersoner, företag, kommuner, skolor och organisationer.

Appen räknar fOTF App Topplistanram ett så kallat klimatavtryck genom att låta användaren svara på frågor kring boende, resande, matvanor och konsumtion. I varje svar syns direkt hur stor påverkan är. Genom personliga råd, tips och utmaningar får användaren reda på hur denne kan bli mer klimatsmart i sin vardag.

I appen finns det även möjlighet att gruppera sig som företag, organisation eller förening. Ett enkelt och roligt sätt att engagera vänner och kollegor! Vårt motto är att göra det enkelt för alla att hjälpa klimatet, samtidigt som alla får en lösning anpassat efter sina behov tack vare en mängd olika lösningar att välja mellan.

OneTonneFuture hjälper till att:

  • Öka kunskapen och skapa ett engagemang kring klimatfrågan. Appen är ett verktyg som på ett positivt sätt erbjuder möjligheter till klimatsmarta val.
  • Möjliggöra att inom sin verksamhet på ett enkelt sätt samla sig runt vår tids viktigaste fråga oavsett om man är ett litet bolag som sitter tillsammans eller har en utspridd organisation.

Vi tror på kraften i att bygga förändring inifrån och ut, d.v.s. genom de anställdas medverkan och kunnande. Därför säkerställer vi att upplevelsen för varje individ är säker och anonym samtidigt som man känner sig delaktig tillsammans med andra.

- Peter Holmgrene, initiativtagare och produktägare för OneTonneFuture.

OneTonneFuture ska inte peka på problemen utan på lösningarna genom att på ett enkelt och attraktivt sätt förklara hur man kan göra ett miljösmart val istället för tvärtom. Användaren kan se sitt klimatavtryck fördelat över hela sin livsstil och får alla verktyg samlande på ett ställe för att göra en positiv skillnad. Är hållbar utveckling något du finner intressant? Läs i så fall mer om det här.

Ladda ner appen idag och var med ni också och kämpa för klimatet! Appen finns tillgänglig både på svenska och engelska, är öppen för alla och gratis att ladda hem.

App store

Google Play