Elbilar, Solceller, solpaneler

Bilpendlaren Jonathan laddar med jobbets sol-el

Publicerad: 2021-11-15 kl. 07:41

Dalenbergs

Sedan i somras pendlar Jonathan Ruonakangas åtta mil varje dag mellan hemmet och jobbet på Dalenbergs i Skene. Under arbetsdagen laddas bilens batteri med el från företagets solceller.
– Att köra hit en solig dag och veta att jag snart laddar med solens hjälp är ganska fantastiskt. Den här lösningen är redan självklar för oss, säger Jonathan.

Med effektivare solceller har möjligheterna att producera el ökat för företag som har egna byggnader. Företaget Dalenbergs i Skene, sydost om Göteborg, har en energiintensiv verksamhet dagtid med drygt fyrtio anställda och en stor verkstad. Företaget arbetar med elinstallationer av alla slag och designar och tillverkar även elanläggningar för industrier över hela världen. För tre år sedan insåg man att förutsättningarna var goda för solpaneler på företagets tak.

Det innebär en bättre ekonomi för vår verksamhet att producera egen el och att vara mindre beroende av ett varierande elpris

jonathan_1200– Vi har stora fina skuggfria ytor och hade redan de elektriska förutsättningarna för att koppla in solpanelerna, säger Jonathan Ruonakangas på elinstallationsbolaget Dalenbergs i Skene.

– Först och främst innebär det en bättre ekonomi för vår verksamhet att producera egen el och att vara mindre beroende av ett varierande elpris. Miljöaspekterna får vi på köpet!

Eftersom företaget framförallt är verksamma dagtid går större delen av den producerade elen direkt till den egna verksamhetens elförbrukning. Överskottet på exempelvis helger säljs och går ut till elnätet.

Investeringen i en egen solcellsanläggning kan med fördel kombineras med andra installationer och förbättringar som exempelvis byte till LED-armaturer och behovsanpassad belysning. När flera installationer görs samtidigt kan kostnaderna bli lägre och återbetalningen går fortare tack vare en lägre energikostnad.

För Jonathan och hans familj var ökad hållbarhet en viktig orsak till att de i somras valde att byta ut sin dieselbil till en elbil.

– Klimattänket är något som har smugit sig på mig, säger Jonathan Ruonakangas som ansvarar för Dalenbergs installationer av solenergianläggningar.

Hustakets 280 kvadratmeter solpaneler producerar cirka en tredjedel av Dalenbergs totala elbehov per år

dalenbergs_1200– Jag har följt rapporteringen från klimatforskning, men också utvecklingen på jobbet inom elproduktion och elektrifiering. Jag vill förstås inte bidra till att det blir sämre och det var dags för en elbil, säger Jonathan som pendlar sammanlagt cirka 8 mil dagligen mellan hemmet i Landvetter och jobbet i Skene.

Bilen är en så kallad personalbil som finansieras via arbetsgivarens löneavdrag och disponeras som en privat bil.

– Ekonomiskt är det en förbättring jämfört med den dieselbil som jag hade tidigare. Det är en lägre kostnad och dessutom fördelaktigt att kunna ladda på jobbet även med förmånsbeskattningen inräknad.

En tredjedel egen el

Jonathan Ruonakangas använder cirka 10 procent av batteriets kapacitet per pendlingssträcka och har aldrig haft problem med räckvidden som var en farhåga innan han själv fick erfarenhet av elbilsägandet.

– Jag gör en del längre tjänsteresor och det finns alltid laddning när jag behöver. Det är så här det ska vara att ha bil! Inget krångel och dessutom stor körglädje för både mig och min fru. Jag har retat mig lite på att olika laddlösningar har olika appar, men det är ju bara första gången man laddar. Nej, det skulle inte funka att gå tillbaka till diesel eller bensin.

Vi bygger nu ut våra laddningsmöjligheter för att kunna ladda alla nya elfordon som vi behöver

Dalenbergs har fyra anställda som regelbundet arbetspendlar med elbil och parkerar vid laddstolparna på företaget. Hustakets 280 kvadratmeter solpaneler producerar cirka en tredjedel av Dalenbergs totala elbehov per år. Nu planerar företaget att bygga ut lokalerna, elektrifiera företagets egen fordonsflotta och utöka solcellsanläggningen.

– Vi har montörer som reser i tjänsten och bygger nu ut våra laddningsmöjligheter för att kunna ladda alla nya elfordon som vi behöver.

Dalenbergs kan el från ax till limpa
Företaget Dalenbergs är ett elinstallationsbolag i Skene med egen design, konstruktion, tillverkning och installation av anläggningar som exempelvis ställverk och transformatorer för industri. Företaget ägs av Vattenfall Services och är specialiserade på bland annat e-mobility, entreprenad och solceller. Företaget står för hela kedjan från förstudier till nyckelfärdiga installationer.

Framtidens energilösningar nu
Vattenfall Services hjälper företag, fastighetsägare, industriverksamheter och handelsplatser med skräddarsydda och flexibla lösningar för installationer av solcellsanläggningar, laddstolpar, belysning och med löpande drift och underhåll.
solcell1200Från solen till hålen i väggen
Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk likström.
 
Strömmen från solpanelerna omvandlas i växelriktare till växelström som matas till en huvudcentral där elen fördelas till där den förbrukas.
 
Ett eventuellt överskott kan säljas till ett elbolags elnät som också står för elen som behövs när solcellerna inte producerar el.
I Sverige finns solcellsanläggningar som tillsammans producerar drygt 1100 MW, vilket är mindre än en procent av Sveriges totala elproduktion.

Läs mer!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!