Laddningen hänger inte med i rekordökningen av laddbara fordon

Publicerad: 2023-02-09 Uppdaterad: 2023-02-09 kl. 11:13

Bil som laddas på offentlig plats

Transportsektorn elektrifierades i rekordtakt under 2022. På bara 12 månader ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 50 procent. Något som däremot inte alls ökar i den takt som behövs är antalet laddpunkter.
– Det är ett stort problem. Utan fler och bättre placerade publika laddpunkter och större laddmöjligheter för de som bor i flerbostadshus riskerar omställningen till elfordon att stanna av, säger Hampus Thuresson, projektledare på intresseorganisationen Power Circle.

År 2030 spår Power Circle att det finns 3 miljoner laddbara bilar på våra vägar och att majoriteten av alla nya tunga lastbilar är eldrivna. Till dess kan mycket hända, men hittills går det enligt plan visar deras statistik för 2022.

– I år har ökningen av antalet laddbara fordon skett i linje med våra prognoser. Kanske har antalet nyregistrerade fordon varit något lägre än väntat, men det gäller samtidigt för all nybilsförsäljning på grund av det svårare ekonomiska läget och exempelvis längre väntetider på beställda bilar till följd av den globala komponentbristen, säger Hampus Thuresson.

Vilken är årets stora överraskning?

– Det är nog uppsvinget för tunga eldrivna lastbilar som tredubblades i antal under året, från 73 till 229 stycken. Just tung trafik och inte minst fjärrtransporter har utvecklats snabbare än väntat och ligger nu bara några år bort från att slå igenom på bred front. Och när det gäller bussar i lokaltrafik kommer vi snart att ha i princip 100 procent eldrivet bland nya bussar, säger Hampus Thuresson.

Har den avskaffade elbilsbonusen haft något genomslag?

– Nej inte än, vad vi sett, men det kommer nog i så fall inte att märkas förrän framåt sommaren eftersom många som köpte i höstas ännu inte har fått sina bilar.

Dagens laddinfrastruktur en hämsko

Av statistiken att döma är det tydligt att laddinfrastrukturen inte alls verkar gå i samma takt som ökningen av antalet laddbara fordon. Hur kan det hänga ihop? Om man använder sig av måttet CPEV, som står för antalet laddpunkter per laddbart fordon, och har ett riktvärde på 0,1 skulle det idag behövas 45 000 publika laddpunkter. Idag finns det drygt 18 000.

– Vi har försökt gå ifrån det där måttet, det är alldeles för trubbigt och tar inte hänsyn till om det är elbilar eller laddhybrider som ska laddas. Nu talar man istället inom EU om installerad effekt per elbil, och där uppnår Sverige kraven i nuläget, säger Hampus Thuresson.

Så då är allt som det ska med förutsättningarna för laddning?

– Nej verkligen inte, enligt våra analyser behövs det 90 000 laddpunkter år 2030. Men det handlar lika mycket om att få till en bra täckningsgrad så att laddstolpar och laddstationer finns på rätt platser i rätt antal och med lämplig effekt, säger Hampus Thuresson.

Nyligen beslutade regeringen att skjuta till drygt 2,5 miljarder under de närmaste åren för att förbättra tillgängligheten till laddning. I år ska också 139 nya laddstationer för tung trafik komma på plats genom den statliga satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga fordon. 

Ojämlik tillgång på laddning

Billigast och enklast är det att ladda bilen hemma. Ja, i alla fall om man bor i hus.

– Man brukar anta att runt 80–90 procent av all elbilsladdning sker i hemmen, men någon offentlig statistik existerar inte, säger Hampus Thuresson.

Att döma av en uppskattning som Stockholm Environment Institute, SEI, gjort genom att undersöka hur många som sökt stöd för installation av laddboxar hos Naturvårdsverket åren 2018–2021, finns det lågt räknat 35 000 villaägare som laddar hemma. Bristen på statistik försvårar, enligt forskarna, utbyggnaden av laddinfrastrukturen eftersom det inte går att veta hur laddbehovet ser ut lokalt.

Ett annat problem som forskarna bakom studien lyfte fram var bristen på hemmaladdning i flerbostadshus, där boende oftast är hänvisade till publik laddning till en betydligt högre kostnad. Något som sannolikt gör att många väljer bort laddbara bilar.

– Är man hänvisad till gatuparkeringar ligger det här med att investera i en elbil inte riktigt i ens egna händer. Att få till fler laddmöjligheter för de som bor i flerbostadshus är just nu väldigt viktigt, ja det är en av nycklarna till omställningen av fordonsparken, säger Hampus Thuresson.

Elbilsåret 2022 i siffror
  • 450 000 laddbara fordon rullade på vägarna i slutet av året. En ökning med 140 000, eller cirka 45 procent. Största delen av ökningen stod rena elbilar för.
  • 55 procent av alla nyregistrerade personbilar var laddbara.
  • Laddbara bilar utgör nu cirka 9 procent av den totala personbilsflottan. Av dem är 55 procent laddhybrider och 45 procent elbilar.
  • Antalet tunga eldrivna lastbilar ökade med 214 procent, från 73 till 229 fordon.
  • Antalet publika laddpunkter ökade med 27 procent till 18 122, utspridda på 3 090 laddstationer, där 2 127 är snabbladdare. Det innebär att det går 25 fordon på en laddpunkt.
Power Circle
Power Circle är en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. I samarbete med exempelvis energibolag, fordonstillverkare och lärosäten arbetar organisationen bland annat med att sprida kunskap och främja erfarenhetsutbyte om elektrifieringens möjligheter.

Läs mer om laddlösningar: Vattenfall Incharge

New call-to-action

Missa inte webbinariet!

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!